» محصولات » غذای آماده » سوپ نیمه آماده
دسته بندی ها
فیلترها
 • الیت Elit
 • برتر
 • گلها
 • تک
 • سبزان
 • هاتی کارا (گلستان)
 • مگی (Maggi)
 • کنور (Knorr)
 • سبزیجات
 • ترخینه
 • عدس
 • مرغ
 • قارچ
 • جو
 • نودل
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
سوپ گوجه کنور-Knorr

سوپ گوجه کنور-Knorr

45000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ مرغ 60 گرمی کنور

سوپ مرغ 60 گرمی کنور

45000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ ترخینه 75 گرمی کنور

سوپ ترخینه 75 گرمی کنور

45000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ قارچ لیوانی نودالیت

سوپ قارچ لیوانی نودالیت

35000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ زرشک و گوجه هاتی کارا

سوپ زرشک و گوجه هاتی کارا

24900 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ مرغ لیوانی الیت

سوپ مرغ لیوانی الیت

35000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ مرغ برتر

سوپ مرغ برتر

25000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ ورمیشل برتر

سوپ ورمیشل برتر

20000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ سبزی لیوانی الیت 35 گرمی

سوپ سبزی لیوانی الیت 35 گرمی

35000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ اماده 76 گرمی عدس کنور

سوپ اماده 76 گرمی عدس کنور

45000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نودالیت با طعم گوشت لیوانی 65 گرم الیت

نودالیت با طعم گوشت لیوانی 65 گرم الیت

35000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نودل باربیکیو الیت

نودل باربیکیو الیت

20000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نودالیت لیوانی مرغ الیت

نودالیت لیوانی مرغ الیت

35000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ 75 گرمی کنور

سوپ 75 گرمی کنور

59000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ سبزیجات 70 گرمی هاتی کارا

سوپ سبزیجات 70 گرمی هاتی کارا

24900 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ آماده کلاسیک 74 گرمی کنور

سوپ آماده کلاسیک 74 گرمی کنور

45000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ مرغ و ورمیشل 70 گرمی هاتی کارا

سوپ مرغ و ورمیشل 70 گرمی هاتی کارا

24900 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ نیمه آماده عدس 70 گرمی گلها

سوپ نیمه آماده عدس 70 گرمی گلها

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ نیمه آماده سبزیجات 70 گرمی گلها

سوپ نیمه آماده سبزیجات 70 گرمی گلها

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ نیمه آماده ورمیشل 70 گرمی گلها

سوپ نیمه آماده ورمیشل 70 گرمی گلها

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ نیمه آماده مرغ 70 گرمی گلها

سوپ نیمه آماده مرغ 70 گرمی گلها

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ نیمه آماده قارچ 70 گرمی گلها

سوپ نیمه آماده قارچ 70 گرمی گلها

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ نیمه آماده جو 70 گرمی گلها

سوپ نیمه آماده جو 70 گرمی گلها

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ سبزی اکسپرس لیوانی الیت

سوپ سبزی اکسپرس لیوانی الیت

30000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ قارچ اکسپرس لیوانی 30 گرمی الیت

سوپ قارچ اکسپرس لیوانی 30 گرمی الیت

30000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ جو و قارچ 65 گرمی الیت

سوپ جو و قارچ 65 گرمی الیت

30000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ قارچ 61 گرمی الیت

سوپ قارچ 61 گرمی الیت

30000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ مرغ 70 گرمی سبزان

سوپ مرغ 70 گرمی سبزان

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ عدس 70 گرمی سبزان

سوپ عدس 70 گرمی سبزان

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ قارچ 70 گرمی سبزان

سوپ قارچ 70 گرمی سبزان

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ ورمیشل نیمه آماده سبزیجات 180 گرمی تک‌ ماکارون

سوپ ورمیشل نیمه آماده سبزیجات 180 گرمی تک‌ ماکارون

35000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ جو 70 گرمی هاتی کارا

سوپ جو 70 گرمی هاتی کارا

26500 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ قارچ 55 گرمی هاتی کارا

سوپ قارچ 55 گرمی هاتی کارا

24900 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ سبزیجات 65 گرمی الیت

سوپ سبزیجات 65 گرمی الیت

30000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ جو و گوجه فرنگی 65 گرمی الیت

سوپ جو و گوجه فرنگی 65 گرمی الیت

30000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ جو 68 گرمی الیت

سوپ جو 68 گرمی الیت

27000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ مرغ و ورمیشل 65 گرمی الیت

سوپ مرغ و ورمیشل 65 گرمی الیت

30000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ مرغ و ذرت 65 گرمی الیت

سوپ مرغ و ذرت 65 گرمی الیت

30000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ مرغ 61 گرمی الیت

سوپ مرغ 61 گرمی الیت

30000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ نیمه آماده مرغ گلها

سوپ نیمه آماده مرغ گلها

تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ جو و قارچ 65 گرمی الیت

سوپ جو و قارچ 65 گرمی الیت

تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ قارچ الیت 61گرمی الیت

سوپ قارچ الیت 61گرمی الیت

تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد