» محصولات » غذای آماده » غذای آماده گوشتی
دسته بندی ها
فیلترها
 • یک و یک
 • الیت Elit
 • برتر
 • گلها
 • تک
 • سبزان
 • پمینا (کاله)
 • 202
 • مارین
 • ب آ
 • هانی
 • بهروز
 • مائده
 • ویشتا
 • آرمیتا
 • نامی نو
 • بیشتر...
 • پاستا
 • مرغ
 • ماکارونی
 • ماهی
 • پیتزا
 • شامی
 • همبرگر
 • میگو
 • حلیم
 • بیفتک
 • الویه
 • خورشت
 • کتلت
 • کباب
 • فسنجان
 • جوجه کباب
 • فینگر فود
 • لازانیا
 • بیشتر...
 • کمتر از 500 گرم
 • 500 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
سینی مزه

سینی مزه

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوشی

سوشی

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیکن دونات

چیکن دونات

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتلت

کتلت

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مینی کورن داگ

مینی کورن داگ

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
همبرگر 90 درصد 202

همبرگر 90 درصد 202

168000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیراشکی مرغ و قارچ سلامت

پیراشکی مرغ و قارچ سلامت

155000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ

155000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساندویچ فیله مرغ نامی نو

ساندویچ فیله مرغ نامی نو

35000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساندویچ بیکن فکتوری

ساندویچ بیکن فکتوری

120000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساندویچ مرغ فکتوری

ساندویچ مرغ فکتوری

120000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی ب.آ

ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی ب.آ

80900 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیتزا مخلوط 450 گرمی 202

پیتزا مخلوط 450 گرمی 202

103400 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیتزا پپرونی 450 گرمی 202

پیتزا پپرونی 450 گرمی 202

103950 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شامی کباب 450 گرمی ب.آ

شامی کباب 450 گرمی ب.آ

126000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتلت گوشت 40 درصد 450 گرمی ب.آ

کتلت گوشت 40 درصد 450 گرمی ب.آ

132200 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو مرغ در روغن 180 گرمی شیلتون

کنسرو مرغ در روغن 180 گرمی شیلتون

54500 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ و پنیر 250 گرمی ب.آ

ناگت مرغ و پنیر 250 گرمی ب.آ

84400 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برگر مرغ 450 گرمی ب.آ

برگر مرغ 450 گرمی ب.آ

128300 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوفته خورشتی 450 گرمی ب.آ

کوفته خورشتی 450 گرمی ب.آ

153900 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شنیسل مرغ گلدن 450 گرمی ب.آ

شنیسل مرغ گلدن 450 گرمی ب.آ

199500 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ 450 گرمی ب.آ

ناگت مرغ 450 گرمی ب.آ

136200 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت قارچ و مرغ 250 گرمی مارین

ناگت قارچ و مرغ 250 گرمی مارین

82500 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شنیسل مرغ 550 گرمی مارین

شنیسل مرغ 550 گرمی مارین

170000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوردن بلو 500 گرمی مارین

کوردن بلو 500 گرمی مارین

180000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برگر مرغ 460 گرمی مارین

برگر مرغ 460 گرمی مارین

129000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ 250 گرمی مارین

ناگت مرغ 250 گرمی مارین

79000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله مرغ سوخاری 400 گرمی مارین

فیله مرغ سوخاری 400 گرمی مارین

170000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ 500 گرمی مارین

ناگت مرغ 500 گرمی مارین

157000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیش فینگر نیمه پخته 500 گرمی مارین

فیش فینگر نیمه پخته 500 گرمی مارین

180000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زغالی برگر گوشت گوساله 202

زغالی برگر گوشت گوساله 202

169000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شامی کباب 202

شامی کباب 202

99000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پنیر و کاری 180 گرمی سبزان

پاستا پنیر و کاری 180 گرمی سبزان

32000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پیتزا 180 گرمی سبزان

پاستا پیتزا 180 گرمی سبزان

32000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلیم نیمه آماده گندم 75 گرمی گلها

حلیم نیمه آماده گندم 75 گرمی گلها

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
همبرگر معمولی 500 گرمی 202

همبرگر معمولی 500 گرمی 202

67650 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت کباب کوبیده سوخاری 450 گرمی ب آ

گوشت کباب کوبیده سوخاری 450 گرمی ب آ

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پارما ترکی گوشت بوقلمون سولیکو

پارما ترکی گوشت بوقلمون سولیکو

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتلت پخته 450 گرمی پمینا کاله

کتلت پخته 450 گرمی پمینا کاله

132000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کباب ترکی گوشت 300 گرمی پمینا کاله

کباب ترکی گوشت 300 گرمی پمینا کاله

135000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سالاد الویه فیله مرغ 250 گرمی آرمیتا

سالاد الویه فیله مرغ 250 گرمی آرمیتا

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سالاد الویه کالباس گوشت 250 گرمی آرمیتا

سالاد الویه کالباس گوشت 250 گرمی آرمیتا

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سالاد الویه فیله مرغ 450 گرمی آرمیتا

سالاد الویه فیله مرغ 450 گرمی آرمیتا

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سالاد الویه 450 گرمی گوشت آرمیتا

سالاد الویه 450 گرمی گوشت آرمیتا

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساندویچ مرغ آرمیتا

ساندویچ مرغ آرمیتا

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساندویچ گوشت آرمیتا

ساندویچ گوشت آرمیتا

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارانی آرمیتا

ماکارانی آرمیتا

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سالاد پاستا آرمیتا

سالاد پاستا آرمیتا

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس بندری 250 گرمی آرمیتا

سوسیس بندری 250 گرمی آرمیتا

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جوجه کباب فسنجانی 800 گرمی پمینا کاله

جوجه کباب فسنجانی 800 گرمی پمینا کاله

217000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سمبوسه گوشت 450 گرمی پمینا کاله

سمبوسه گوشت 450 گرمی پمینا کاله

118000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خوراک لوبیا چیتی با گوشت قلقلی 300 گرمی استرال مائده

خوراک لوبیا چیتی با گوشت قلقلی 300 گرمی استرال مائده

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی سوخاری 450 گرمی پمینا کاله

فیله ماهی سوخاری 450 گرمی پمینا کاله

185000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
همبرگر ویژه 80 درصد 400 گرمی پمینا کاله

همبرگر ویژه 80 درصد 400 گرمی پمینا کاله

160000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کباب لقمه مرغ 480 گرمی پمینا کاله

کباب لقمه مرغ 480 گرمی پمینا کاله

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیتزا منجمد پپرونی ایتالیایی پمینا کاله

پیتزا منجمد پپرونی ایتالیایی پمینا کاله

115000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیتزا منجمد پرنس ایتالیایی 430 گرمی پمینا کاله

پیتزا منجمد پرنس ایتالیایی 430 گرمی پمینا کاله

149000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیتزا منجمد 4 پنیر ایتالیایی پمینا کاله

پیتزا منجمد 4 پنیر ایتالیایی پمینا کاله

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیتزا منجمد چیکو ایتالیایی پمینا کاله

پیتزا منجمد چیکو ایتالیایی پمینا کاله

115000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلیم نیمه آماده 75 گرمی برتر

حلیم نیمه آماده 75 گرمی برتر

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  بعدی  آخرین