» محصولات » غذای آماده
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
تن ماهی 130گرمی آمازون  Amazon

تن ماهی 130گرمی آمازون Amazon

65000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ گوجه کنور-Knorr

سوپ گوجه کنور-Knorr

45000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برنچ پودرِ فلفل هالیپینو 140 گرمی فرنچ

برنچ پودرِ فلفل هالیپینو 140 گرمی فرنچ

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ مرغ 60 گرمی کنور

سوپ مرغ 60 گرمی کنور

45000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ ترخینه 75 گرمی کنور

سوپ ترخینه 75 گرمی کنور

45000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ قارچ لیوانی نودالیت

سوپ قارچ لیوانی نودالیت

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ زرشک و گوجه هاتی کارا

سوپ زرشک و گوجه هاتی کارا

24900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آش رشته 180 گرمی الیت

آش رشته 180 گرمی الیت

48000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ مرغ لیوانی الیت

سوپ مرغ لیوانی الیت

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ مرغ برتر

سوپ مرغ برتر

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ ورمیشل برتر

سوپ ورمیشل برتر

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو ماهی کیلکا 200 گرمی شیلانه

کنسرو ماهی کیلکا 200 گرمی شیلانه

40000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سینی مزه

سینی مزه

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوشی

سوشی

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دلمه

دلمه

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چیکن دونات

چیکن دونات

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکو سبزی

کوکو سبزی

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتلت

کتلت

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مینی کورن داگ

مینی کورن داگ

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپرینگ رول سبزیجات

اسپرینگ رول سبزیجات

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تن ماهی سیر و فلفل 180 گرمی شیلانه

تن ماهی سیر و فلفل 180 گرمی شیلانه

73000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تن ماهی 85 گرم روزا در روغن سبزیجات

تن ماهی 85 گرم روزا در روغن سبزیجات

55000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ سبزی لیوانی الیت 35 گرمی

سوپ سبزی لیوانی الیت 35 گرمی

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ اماده 76 گرمی عدس کنور

سوپ اماده 76 گرمی عدس کنور

45000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
همبرگر 90 درصد 202

همبرگر 90 درصد 202

168000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیراشکی مرغ و قارچ سلامت

پیراشکی مرغ و قارچ سلامت

155000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادمجان سرخ شده 500 گرم نوبر سبز

بادمجان سرخ شده 500 گرم نوبر سبز

127000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سالاد کاهو فرانسوى گلباز

سالاد کاهو فرانسوى گلباز

110000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سالاد موزارلا با سس پستو

سالاد موزارلا با سس پستو

160000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ

155000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سالاد فصل مخصوص آویشن

سالاد فصل مخصوص آویشن

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساندویچ فیله مرغ نامی نو

ساندویچ فیله مرغ نامی نو

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نودالیت با طعم گوشت لیوانی 65 گرم الیت

نودالیت با طعم گوشت لیوانی 65 گرم الیت

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساندویچ بیکن فکتوری

ساندویچ بیکن فکتوری

120000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نودل باربیکیو الیت

نودل باربیکیو الیت

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سالاد یونانی آویشن

سالاد یونانی آویشن

140000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساندویچ مرغ فکتوری

ساندویچ مرغ فکتوری

120000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادمجان کبابی 750 گرم سبزینه ی قائم

بادمجان کبابی 750 گرم سبزینه ی قائم

125000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نودالیت لیوانی مرغ الیت

نودالیت لیوانی مرغ الیت

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشک بادمجان

کشک بادمجان

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی ب.آ

ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی ب.آ

80900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیتزا مخلوط  450 گرمی 202

پیتزا مخلوط 450 گرمی 202

103400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیتزا پپرونی 450 گرمی 202

پیتزا پپرونی 450 گرمی 202

103950 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شامی کباب 450 گرمی ب.آ

شامی کباب 450 گرمی ب.آ

126000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ 75 گرمی کنور

سوپ 75 گرمی کنور

59000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتلت گوشت 40 درصد 450 گرمی ب.آ

کتلت گوشت 40 درصد 450 گرمی ب.آ

132200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکو سبزی منجمد آماده 470 گرمی ب.آ

کوکو سبزی منجمد آماده 470 گرمی ب.آ

96100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو ماهی تن 120 گرمی شیلانه

کنسرو ماهی تن 120 گرمی شیلانه

49000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ سبزیجات 70 گرمی هاتی کارا

سوپ سبزیجات 70 گرمی هاتی کارا

24900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو ماهی تن در روغن زیتون 180 گرمی شیلانه

کنسرو ماهی تن در روغن زیتون 180 گرمی شیلانه

79000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو ماهی تن در روغن  180 گرمی شیلانه

کنسرو ماهی تن در روغن 180 گرمی شیلانه

66000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ آماده کلاسیک 74 گرمی کنور

سوپ آماده کلاسیک 74 گرمی کنور

45000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو ماهی تن در روغن 180 گرمی لئونارد

کنسرو ماهی تن در روغن 180 گرمی لئونارد

58300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپ مرغ و ورمیشل 70 گرمی هاتی کارا

سوپ مرغ و ورمیشل 70 گرمی هاتی کارا

24900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو مرغ در روغن 180 گرمی شیلتون

کنسرو مرغ در روغن 180 گرمی شیلتون

54500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو ماهی تن دودی 180 گرمی شیلتون

کنسرو ماهی تن دودی 180 گرمی شیلتون

65000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو ماهی تن در روغن 180 گرمی شیلتون

کنسرو ماهی تن در روغن 180 گرمی شیلتون

64000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو ماهی تن در روغن زیتون 180 گرمی شیلتون

کنسرو ماهی تن در روغن زیتون 180 گرمی شیلتون

79000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو ماهی تن رژیمی 180 گرمی شیلتون

کنسرو ماهی تن رژیمی 180 گرمی شیلتون

64000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو ماهی تن با طعم سبزیجات 180 گرمی شیلتون

کنسرو ماهی تن با طعم سبزیجات 180 گرمی شیلتون

65000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  4  5  بعدی  آخرین