» محصولات » شوینده و نظافت » وسایل شستشو و نظافت » کیسه زباله
دسته بندی ها
فیلترها
 • بهار
 • رافونه (Rafooneh)
 • بادوک
 • پیلگون (Pilgon)
 • پاندا
 • آیری پلاست (Airi plast)
 • نایلی
 • کمتر از 30 عدد
 • 30 عددی و بیشتر
 • مشکی
 • سایر
 • آبی
 • زرد
 • متوسط
 • بزرگ
 • کوچک
 • خیلی بزرگ
 • صنعتی
 • فریزر
 • رولی
 • جعبه
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
کیسه زباله 3 رول بزرگ پیلگون

کیسه زباله 3 رول بزرگ پیلگون

125000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پپیلگون کیسه زباله رولی مشکی بزرگ

پپیلگون کیسه زباله رولی مشکی بزرگ

72500 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیلگون زباله رولی تجزیه پذیر متوسط سبز

پیلگون زباله رولی تجزیه پذیر متوسط سبز

77500 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیلگون زباله رولی اداری

پیلگون زباله رولی اداری

77500 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیلگون کیسه زباله بند دار 15عدد

پیلگون کیسه زباله بند دار 15عدد

85000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله تجزیه پذیر متوسط مشکی پیلگون

کیسه زباله تجزیه پذیر متوسط مشکی پیلگون

90000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله رولی کوچک پیلگون

کیسه زباله رولی کوچک پیلگون

90000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله نیم کیلویی پیلگون

کیسه زباله نیم کیلویی پیلگون

90000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله کو چک 50 عددی بهار

کیسه زباله کو چک 50 عددی بهار

53000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله متوسط 50 عددی بهار

کیسه زباله متوسط 50 عددی بهار

65000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله سوپر صنعتی بادوک

کیسه زباله سوپر صنعتی بادوک

180000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله بند‌دار رولی 10 عددی بادوک

کیسه زباله بند‌دار رولی 10 عددی بادوک

85000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله رولی 54 عددی بادوک

کیسه زباله رولی 54 عددی بادوک

90000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله رولی بزرگ آبی

کیسه زباله رولی بزرگ آبی

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله 90 در 70 بادوک

کیسه زباله 90 در 70 بادوک

60000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله بنددار رولی 15 عددی بادوک

کیسه زباله بنددار رولی 15 عددی بادوک

85000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه فریزر رولی مقاوم 200 عددی بادوک

کیسه فریزر رولی مقاوم 200 عددی بادوک

65000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله صنعتی بادوک

کیسه زباله صنعتی بادوک

180000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله رولی 42 عددی بادوک

کیسه زباله رولی 42 عددی بادوک

90000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله رولی 30 عددی بادوک

کیسه زباله رولی 30 عددی بادوک

90000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه فریزر رولی رافونه

کیسه فریزر رولی رافونه

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله رولی بزرگ نایلی

کیسه زباله رولی بزرگ نایلی

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله رولی 30 عددی رافونه

کیسه زباله رولی 30 عددی رافونه

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله رولی کوچک نایلی

کیسه زباله رولی کوچک نایلی

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله بنددار رولی 25 عددی بادوک

کیسه زباله بنددار رولی 25 عددی بادوک

85000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله بنددار رولی 20 عددی بادوک

کیسه زباله بنددار رولی 20 عددی بادوک

80800 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله 36 عددی زرد رافونه

کیسه زباله 36 عددی زرد رافونه

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله رولی متوسط 26 عددی رافونه

کیسه زباله رولی متوسط 26 عددی رافونه

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله بنددار 70*55 متوسط رافونه

کیسه زباله بنددار 70*55 متوسط رافونه

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله سایز بزرگ رافونه

کیسه زباله سایز بزرگ رافونه

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله رولی 36 عددی رافونه

کیسه زباله رولی 36 عددی رافونه

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله رولی بزرگ جعبه 26 عددی سایز(90*70) پاندا

کیسه زباله رولی بزرگ جعبه 26 عددی سایز(90*70) پاندا

71000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله جعبه ای بزرگ26عددی سایز(90*70) پاندا

کیسه زباله جعبه ای بزرگ26عددی سایز(90*70) پاندا

53500 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه فریزرلفاف 100عددی تقویمی (35*25) پاندا

کیسه فریزرلفاف 100عددی تقویمی (35*25) پاندا

26500 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله رولی متوسط 42 عددی آیری پلاست

کیسه زباله رولی متوسط 42 عددی آیری پلاست

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کیسه زباله 3 رول 30 عددی آیری‌پلاست

کیسه زباله 3 رول 30 عددی آیری‌پلاست

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد