» ورزشی » تجهیزات سالن ورزشی » لوازم و تجهیزات سالن بسکتبال
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
دستگاه بسکتبال سقفی الکتریکی سامان اسپرت

دستگاه بسکتبال سقفی الکتریکی سامان اسپرت

280000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بسکتبال سقفی ریموت دار مدرن اسپرت

بسکتبال سقفی ریموت دار مدرن اسپرت

160000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه بسکتبال سقفی با ریموت اختر آوران

دستگاه بسکتبال سقفی با ریموت اختر آوران

180000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پایه بسکتبال متحرک اختر آوران

پایه بسکتبال متحرک اختر آوران

200000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پایه بسکتبال دیواری تاشو کوتاه سامان اسپرت

پایه بسکتبال دیواری تاشو کوتاه سامان اسپرت

130000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پایه بسکتبال دیواری تاشو بلند سامان اسپرت

پایه بسکتبال دیواری تاشو بلند سامان اسپرت

140000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پایه بسکتبال هیدورلیک چرخدار اختر

پایه بسکتبال هیدورلیک چرخدار اختر

140000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پایه بسکتبال متحرک هیدرولیک مدرن اسپرت

پایه بسکتبال متحرک هیدرولیک مدرن اسپرت

110000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پایه بسکتبال فایبرگلاس

پایه بسکتبال فایبرگلاس

54000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پایه بسکتبال ثابت زمینی مدرن اسپرت

پایه بسکتبال ثابت زمینی مدرن اسپرت

35000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پایه بسکتبال چهارطرفه  اختر آور ان

پایه بسکتبال چهارطرفه اختر آور ان

21000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پایه بسکتبال خانگی مدرن اسپرت  هر عدد

پایه بسکتبال خانگی مدرن اسپرت هر عدد

24000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه بسکتبال خانگی زمینی سامان اسپرت هر عدد

دستگاه بسکتبال خانگی زمینی سامان اسپرت هر عدد

12000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه بسکتبال مدرسه ای سامان اسپرت

دستگاه بسکتبال مدرسه ای سامان اسپرت

52000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه  بسکتبال طرح المپیک سامان اسپرت

دستگاه بسکتبال طرح المپیک سامان اسپرت

270000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه  بسکتبال طرح ایران سامان اسپرت

دستگاه بسکتبال طرح ایران سامان اسپرت

250000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه بسکتبال طرح شیلد سامان اسپرت

دستگاه بسکتبال طرح شیلد سامان اسپرت

250000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
صفحه بسکتبال طلق پلکسی مدرن اسپرت

صفحه بسکتبال طلق پلکسی مدرن اسپرت

18500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
صفحه بسکتبال استاندارد ام دی اف آموزشی تن ساز

صفحه بسکتبال استاندارد ام دی اف آموزشی تن ساز

9000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
صفحه بسکتبال فنس تن ساز

صفحه بسکتبال فنس تن ساز

7500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
صفحه مینی بسکتبال ام دی اف آموزشی تن ساز

صفحه مینی بسکتبال ام دی اف آموزشی تن ساز

7500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخته بسکتبال  ام دی اف مدرن اسپرت

تخته بسکتبال ام دی اف مدرن اسپرت

5600000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه بسکتبال خانگی دیواری سامان اسپرت هر عدد

دستگاه بسکتبال خانگی دیواری سامان اسپرت هر عدد

13000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بسکتبال دیواری تمرینی سامان اسپرت هر عدد

بسکتبال دیواری تمرینی سامان اسپرت هر عدد

20000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تابلو بسکتبال

تابلو بسکتبال

20000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فریم بسکتبال پایه دار

فریم بسکتبال پایه دار

10500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ضربه گیر میله بسکتبال هر عدد

ضربه گیر میله بسکتبال هر عدد

450000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلقه بسکتبال معمولی

حلقه بسکتبال معمولی

600000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلقه فنری بسکتبال استاندارد سامان اسپرت

حلقه فنری بسکتبال استاندارد سامان اسپرت

11000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلقه بسکتبال فنری اعلا

حلقه بسکتبال فنری اعلا

1000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلقه بسکتبال فنری حرفه ای

حلقه بسکتبال فنری حرفه ای

5500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلقه بسکتبال دوبل نوید سلامت

حلقه بسکتبال دوبل نوید سلامت

5800000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تور سقف سالن ورزشی ، تور محافظ

تور سقف سالن ورزشی ، تور محافظ

48000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تور حلقه بسکتبال معمولی

تور حلقه بسکتبال معمولی

120000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تور حلقه بسکتبال باشگاهی قهرمان

تور حلقه بسکتبال باشگاهی قهرمان

450000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تور حلقه بسکتبال گلدنت تور بافان

تور حلقه بسکتبال گلدنت تور بافان

700000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نیمکت تماشاگر تاشو سامان اسپرت هر طبقه

نیمکت تماشاگر تاشو سامان اسپرت هر طبقه

19000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کفپوش زمین بسکتبال تایل کرت

کفپوش زمین بسکتبال تایل کرت

800000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ست كامل 24 ثانيه بسكتبال با قانون 14 ثانيه

ست كامل 24 ثانيه بسكتبال با قانون 14 ثانيه

36000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوچینگ بورد بسکتبال

کوچینگ بورد بسکتبال

700000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مانع دریبل

مانع دریبل

1000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نردبان چابکی

نردبان چابکی

600000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
توپ بسکتبال مولتن

توپ بسکتبال مولتن

1200000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
توپ بسکتبال TRYON

توپ بسکتبال TRYON

350000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
توپ بسکتبال JEFF توپ بسکت

توپ بسکتبال JEFF توپ بسکت

230000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
توپ بسکتبال

توپ بسکتبال

350000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
توپ بسکتبال مولتن MOLTEN GF7

توپ بسکتبال مولتن MOLTEN GF7

980000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
توپ بسکتبال gold cup

توپ بسکتبال gold cup

550000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
توپ بسکتبال مولتن  MOLTEN GL7

توپ بسکتبال مولتن MOLTEN GL7

1980000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسكوربورد بسکتبال تتا TS2B

اسكوربورد بسکتبال تتا TS2B

تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسكوربرد   واليبال و بسكتبال تتا TS3B

اسكوربرد واليبال و بسكتبال تتا TS3B

تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسكوربورد تخصصي واليبال و بسكتبال تتا TS3A

اسكوربورد تخصصي واليبال و بسكتبال تتا TS3A

تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مانع بسکتبال

مانع بسکتبال

تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبد توپ بسکتبال

سبد توپ بسکتبال

تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد