» ورزشی » میز پینگ پنک - میز بیلیارد - میز ورزشی » کتاب های ورزشی
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
دویدن استقامتی شدید

دویدن استقامتی شدید

219000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
راهنمای تناسب اندام بانوان در 6 هفته

راهنمای تناسب اندام بانوان در 6 هفته

155000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آناتومی حرکت کششی

آناتومی حرکت کششی

119000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
رشد و تکامل حرکتی

رشد و تکامل حرکتی

159000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیزیولوژی تمرینات ورزشی

فیزیولوژی تمرینات ورزشی

199000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاربرد نمودارها در تربیت بدنی و علوم ورزشی

کاربرد نمودارها در تربیت بدنی و علوم ورزشی

120000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
روش های آموزشی در تربیت بدنی

روش های آموزشی در تربیت بدنی

99000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مدیریت و توسعه سازمان های ورزشی

مدیریت و توسعه سازمان های ورزشی

150000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماساژ درمانی

ماساژ درمانی

199000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنترل و مدیریت کیفیت در ورزش

کنترل و مدیریت کیفیت در ورزش

349000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی

169000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تجربه های کوهنوردی- معرفی قلل ناشناخته

تجربه های کوهنوردی- معرفی قلل ناشناخته

199000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تماشاگران و ورزش

تماشاگران و ورزش

69000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
روش استعدادیابی در فوتبال

روش استعدادیابی در فوتبال

99000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آموزش گام به گام و سیستماتیک شنا

آموزش گام به گام و سیستماتیک شنا

129000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سنجش عوامل روان شناختی و رشدحرکتی در علوم ورزشی

سنجش عوامل روان شناختی و رشدحرکتی در علوم ورزشی

249000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آزمون های روانشناسی در علوم ورزش و تمرین

آزمون های روانشناسی در علوم ورزش و تمرین

159000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب مدیریت ریسک در ورزش

کتاب مدیریت ریسک در ورزش

179000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب علم تمرین

کتاب علم تمرین

225000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مدیریت اماکن و فضاهای ورزشی

مدیریت اماکن و فضاهای ورزشی

199000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 کتاب شانه سالم راهنمای پیشگیری

کتاب شانه سالم راهنمای پیشگیری

119000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب راهنمای کاربردی مکمل های ورزشی

کتاب راهنمای کاربردی مکمل های ورزشی

199000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب کودکان، چاقی و فعالیت‌ ورزشی

کتاب کودکان، چاقی و فعالیت‌ ورزشی

199000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب تمرینات آمادگی عضلانی

کتاب تمرینات آمادگی عضلانی

90000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب باب اسفنجی فوتبالیست

کتاب باب اسفنجی فوتبالیست

99000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب ماساژ ورزشی

کتاب ماساژ ورزشی

175000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب ماساژ کودک

کتاب ماساژ کودک

95000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب ماساژ ورزشی

کتاب ماساژ ورزشی

199000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب آموزش خود ماساژی

کتاب آموزش خود ماساژی

65000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب مرجع بدنسازی بانوان

کتاب مرجع بدنسازی بانوان

450000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب آناتومی تمرینات قدرتی در پرورش اندام

کتاب آناتومی تمرینات قدرتی در پرورش اندام

590000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب بسکتبال مربیگری نوجوانان

کتاب بسکتبال مربیگری نوجوانان

219000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب دوچرخه سواری

کتاب دوچرخه سواری

129000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب مرجع کاراته

کتاب مرجع کاراته

250000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب آموزش کوهپیمایی و کوهنوردی

کتاب آموزش کوهپیمایی و کوهنوردی

150000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب مهارت های بازی گلف

کتاب مهارت های بازی گلف

150000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب داوری والیبال

کتاب داوری والیبال

65000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب آشنایی کامل با ووشو

کتاب آشنایی کامل با ووشو

200000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب تمرینات طناب زدن

کتاب تمرینات طناب زدن

145000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب تمرینات و مربیگری فوتسال

کتاب تمرینات و مربیگری فوتسال

129000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب 120 تمرین فوتبال

کتاب 120 تمرین فوتبال

240000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب آموزش و تمرینات شنای صحیح

کتاب آموزش و تمرینات شنای صحیح

120000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 کتاب آموزش تمرینات تکنیک ها تاکتیک های تنیس

کتاب آموزش تمرینات تکنیک ها تاکتیک های تنیس

250000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب آموزش مقدماتی و پیشرفه پینگ پنگ

کتاب آموزش مقدماتی و پیشرفه پینگ پنگ

250000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب تکنیک ها تاکتیک ها و قوانین بدمینتون

کتاب تکنیک ها تاکتیک ها و قوانین بدمینتون

95000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب علم و کشتی

کتاب علم و کشتی

95000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب اصول و مبانی مدیریت در سازمان‌های ورزشی

کتاب اصول و مبانی مدیریت در سازمان‌های ورزشی

149000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب مدیریت اجرای مسابقات ورزشی

کتاب مدیریت اجرای مسابقات ورزشی

199000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب زبان تخصصی مدیریت ورزشی

کتاب زبان تخصصی مدیریت ورزشی

95000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب Oxford Dictionary Of Sports Science & Medicine

کتاب Oxford Dictionary Of Sports Science & Medicine

150000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب متون تخصصی تربیت بدنی انگلیسی ـ فارسی

کتاب متون تخصصی تربیت بدنی انگلیسی ـ فارسی

200000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب قلب و عروق تنفس و فعالیت ورزشی

کتاب قلب و عروق تنفس و فعالیت ورزشی

399000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب فعالیت بدنی و بیماری‌های قلب و عروق

کتاب فعالیت بدنی و بیماری‌های قلب و عروق

250000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب فیزیک در ورزش

کتاب فیزیک در ورزش

150000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب زن، ورزش و تندرستی

کتاب زن، ورزش و تندرستی

85000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب روش‌های تحقیق تک موردی در روانشناسی ورزش و تمرین

کتاب روش‌های تحقیق تک موردی در روانشناسی ورزش و تمرین

250000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب روانشناسی ورزشی

کتاب روانشناسی ورزشی

129000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب راهنمای عملی روانشناسی ورزشی

کتاب راهنمای عملی روانشناسی ورزشی

99000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب پویایی گروهی در روانشناسی ورزش و تمرین

کتاب پویایی گروهی در روانشناسی ورزش و تمرین

350000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب تغذیه برای ورزشکاران

کتاب تغذیه برای ورزشکاران

190000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد