» ورزشی » دستگاه ورزشی » دستگاه بدنسازی باشگاهی و خانگی » دستگاه بدنسازی تندا اسپرت
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
نیمکت زیربغل لیفت حرفه ای تندا اسپرت

نیمکت زیربغل لیفت حرفه ای تندا اسپرت

13000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز دیپ مکانیک تندااسپرت

میز دیپ مکانیک تندااسپرت

10000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز بالاسینه وزنه آزاد

میز بالاسینه وزنه آزاد

13000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز شکم کرانچ

میز شکم کرانچ

7000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جای وزنه هالتر

جای وزنه هالتر

4500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه بدنسازی 5 ایستگاه تندا

دستگاه بدنسازی 5 ایستگاه تندا

130000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه بدنسازی 4 ایستگاه تندا

دستگاه بدنسازی 4 ایستگاه تندا

120000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 میز چند کاره متحرک

میز چند کاره متحرک

7000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه فیله کمر 45 تندا اسپرت

دستگاه فیله کمر 45 تندا اسپرت

7000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه تی بار نشسته کد SX76 تندا اسپرت

دستگاه تی بار نشسته کد SX76 تندا اسپرت

7000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز بالا سینه کد SX45 تندا اسپرت

میز بالا سینه کد SX45 تندا اسپرت

33000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پارالل و شکم خلبانی

دستگاه پارالل و شکم خلبانی

13000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه کراس اور کد SX34 تندا اسپرت

دستگاه کراس اور کد SX34 تندا اسپرت

42000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماشین لاری کد SX56 تندا اسپرت

ماشین لاری کد SX56 تندا اسپرت

33000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز پرس سینه ماشین کدSX44 تندا اسپرت

میز پرس سینه ماشین کدSX44 تندا اسپرت

33000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه زیر بغل تک دست H تندا اسپرت

دستگاه زیر بغل تک دست H تندا اسپرت

13000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیر بغل سیم کش ، لت کد SX72 تندا اسپرت

زیر بغل سیم کش ، لت کد SX72 تندا اسپرت

33000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پشت پا کد SX55 تندا اسپرت

دستگاه پشت پا کد SX55 تندا اسپرت

33000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه جلو پا کد LX54 تندا اسپرت

دستگاه جلو پا کد LX54 تندا اسپرت

33000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پاروئی ،دستگاه قایقی کد SX60 تندا اسپرت

دستگاه پاروئی ،دستگاه قایقی کد SX60 تندا اسپرت

33000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه هاگ پا 45 درجه کد SX50 تندا اسپرت

دستگاه هاگ پا 45 درجه کد SX50 تندا اسپرت

33000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پرس پا کد SX52 تندا اسپرت

دستگاه پرس پا کد SX52 تندا اسپرت

33000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مسگری دوطرفه تندا اسپرت

مسگری دوطرفه تندا اسپرت

7000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
رک دمبل 2 طبقه تندا اسپرت

رک دمبل 2 طبقه تندا اسپرت

4500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سرشانه مکانیک وزنه آزاد تندا اسپرت

سرشانه مکانیک وزنه آزاد تندا اسپرت

13000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماشین اسمیت تندا اسپرت

ماشین اسمیت تندا اسپرت

35000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه قفسه سینه دوکاره کد XS50 تندا اسپرت

دستگاه قفسه سینه دوکاره کد XS50 تندا اسپرت

33000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز زیرسینه حرفه ای تندا اسپرت

میز زیرسینه حرفه ای تندا اسپرت

7000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز بالا سینه حرفه ای تندا اسپرت

میز بالا سینه حرفه ای تندا اسپرت

7000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز پرس سینه حرفه ای تندا اسپرت

میز پرس سینه حرفه ای تندا اسپرت

7000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نیمکت هلالی تندا اسپرت

نیمکت هلالی تندا اسپرت

4500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد