» ورزشی » لوازم ورزشی » تجهیزات سنجش » ترازو باشگاهی
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
ترازوی باشگاهی دناتوزین DT-102

ترازوی باشگاهی دناتوزین DT-102

10500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازوی باشگاهی دناتوزین مدل HBMIPLUS

ترازوی باشگاهی دناتوزین مدل HBMIPLUS

29000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو باشگاهی  DT-1200  دنا توزین

ترازو باشگاهی DT-1200 دنا توزین

11000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازوی باشگاهی HBMI مخصوص قد و وزن دنا توزین

ترازوی باشگاهی HBMI مخصوص قد و وزن دنا توزین

25000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو باشگاهی پایا تک

ترازو باشگاهی پایا تک

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو  باسکول پایا تک

ترازو باسکول پایا تک

9000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو قد و وزن دیجیتال

ترازو قد و وزن دیجیتال

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازوی الکترونیکی سهند مدل ET

ترازوی الکترونیکی سهند مدل ET

8000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازوی BMI مخصوص قد و وزن و افزایش و کمبود وزن سهند

ترازوی BMI مخصوص قد و وزن و افزایش و کمبود وزن سهند

20500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازوي الکترونيکي سهند مدل BS 101

ترازوي الکترونيکي سهند مدل BS 101

11000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو با قد سنج مکانیکی سهند مدل BSR 85

ترازو با قد سنج مکانیکی سهند مدل BSR 85

12000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازوي الکترونيکي مدل همراه سهند

ترازوي الکترونيکي مدل همراه سهند

13500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 ترازوي الکترونيکي سهند مدل BSR 101

ترازوي الکترونيکي سهند مدل BSR 101

13500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو باشگاهی  الکترونيکي سهند مدل 85 BS

ترازو باشگاهی الکترونيکي سهند مدل 85 BS

9900000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو و قد سنج الکترونيکي سهند مدل BS 100

ترازو و قد سنج الکترونيکي سهند مدل BS 100

17500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قد سنج الکترونيکي سهند مدل BS 88

قد سنج الکترونيکي سهند مدل BS 88

9000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو  قپانی اطفال سکا 725

ترازو قپانی اطفال سکا 725

17500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو دیجیتال اطفال سکا 383

ترازو دیجیتال اطفال سکا 383

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو قد و وزن دیجیتال سکا 763

ترازو قد و وزن دیجیتال سکا 763

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو  دیجیتال باشگاهی سکا 869

ترازو دیجیتال باشگاهی سکا 869

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو عقربه ای قد و وزن سکا 786

ترازو عقربه ای قد و وزن سکا 786

22000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو قد و وزن دیجیتال سکا   769

ترازو قد و وزن دیجیتال سکا 769

40000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو عقربه ای قد و وزن سکا 755

ترازو عقربه ای قد و وزن سکا 755

33000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 ترازو قد و وزن دیجیتال سکا 703

ترازو قد و وزن دیجیتال سکا 703

42000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو قپانی قد و وزن سکا 700

ترازو قپانی قد و وزن سکا 700

25000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازوی باشگاهی سکا  684

ترازوی باشگاهی سکا 684

210000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو دیجیتال وزن کشی معلولین سکا 664

ترازو دیجیتال وزن کشی معلولین سکا 664

140000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازوی سکا مدل 954 مخصوص معلولین ویلچری دیجیتالی

ترازوی سکا مدل 954 مخصوص معلولین ویلچری دیجیتالی

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو دیجیتال ویلچری سکا 952

ترازو دیجیتال ویلچری سکا 952

65000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد