» ورزشی » میز پینگ پنک - میز بیلیارد - میز ورزشی
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
کتاب مدیریت ورزش بین الملل فوتبال

کتاب مدیریت ورزش بین الملل فوتبال

595000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز پینگ پنگ ام دی اف فردوس کد 103

میز پینگ پنگ ام دی اف فردوس کد 103

9000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آمادگی آزمون دکتری فیزیولوژی ورزش

آمادگی آزمون دکتری فیزیولوژی ورزش

345000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تمرین با وزنه

تمرین با وزنه

159000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
انحرافات در ورزش

انحرافات در ورزش

99000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دایرة المعارف قدرت و عضله

دایرة المعارف قدرت و عضله

400000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب شیوه های بازاریابی و مشارکت بخش خصوصی در ورزش

کتاب شیوه های بازاریابی و مشارکت بخش خصوصی در ورزش

315000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب آسیب شناسی ورزشی -اندام تحتانی

کتاب آسیب شناسی ورزشی -اندام تحتانی

239000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب اخلاق ورزشی

کتاب اخلاق ورزشی

169000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب ارزشیابی و انواع بازخورد در عملکرد سازمان های ورزشی

کتاب ارزشیابی و انواع بازخورد در عملکرد سازمان های ورزشی

120000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب بدمینتون (آموزش آسان تکنیک ها و تاکتیک های نوین)

کتاب بدمینتون (آموزش آسان تکنیک ها و تاکتیک های نوین)

129000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب علم و فوتبال

کتاب علم و فوتبال

399000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب اصول و فلسفه تربیت بدنی

کتاب اصول و فلسفه تربیت بدنی

199000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آسیب شناسی ورزشی -اندام فوقانی

آسیب شناسی ورزشی -اندام فوقانی

159000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب مدیریت و برنامه ریزی در سازمان های ورزشی

کتاب مدیریت و برنامه ریزی در سازمان های ورزشی

250000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تغذیه و سازگاری‌های ورزشی

تغذیه و سازگاری‌های ورزشی

250000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیشگامان ارشد بامداد - راهنمای جامع آزمون حرکات اصلاحی

پیشگامان ارشد بامداد - راهنمای جامع آزمون حرکات اصلاحی

129000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیشگامان ارشد بامداد - راهنمای جامع آزمون آسیب‌شناسی ورزشی

پیشگامان ارشد بامداد - راهنمای جامع آزمون آسیب‌شناسی ورزشی

149000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پلایومتریک

پلایومتریک

299000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تغذیه ورزشی - از آزمایشگاه تا آشپزخانه

تغذیه ورزشی - از آزمایشگاه تا آشپزخانه

249000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
امور مالی در مدیریت ورزش و اوقات فراغت

امور مالی در مدیریت ورزش و اوقات فراغت

199000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
روش‌های تحقیق در علوم ورزشی (با رویکرد مدیریت ورزشی)

روش‌های تحقیق در علوم ورزشی (با رویکرد مدیریت ورزشی)

199000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فعالیت بدنی و تندرستی

فعالیت بدنی و تندرستی

149000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اصول و مبانی مربیگری (مربیگری پرورش اندام)

اصول و مبانی مربیگری (مربیگری پرورش اندام)

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مبانی جامع شناسی ورزشی

مبانی جامع شناسی ورزشی

99000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تربیت روانشناس ورزشی

تربیت روانشناس ورزشی

199000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تغذیه برای فوتبال

تغذیه برای فوتبال

99000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاس و کنترل توپ در فوتبال

پاس و کنترل توپ در فوتبال

170000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
برد و باخت (نکاتی در روانشناسی فوتبال)

برد و باخت (نکاتی در روانشناسی فوتبال)

119000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فوتبال پایه

فوتبال پایه

159000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مرجع کامل شنای تخصصی

مرجع کامل شنای تخصصی

199000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اختلالات خوردن در ورزشکاران

اختلالات خوردن در ورزشکاران

249000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترسیم نمودار در پژوهش های علوم ورزشی

ترسیم نمودار در پژوهش های علوم ورزشی

59000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جعبه ابزار مدیریت ورزشی

جعبه ابزار مدیریت ورزشی

199000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادی پامپ

بادی پامپ

129000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب رباط صلیبی قدامی

کتاب رباط صلیبی قدامی

119000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب تی آر ایکس، تمرینات تعلیقی

کتاب تی آر ایکس، تمرینات تعلیقی

149000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دویدن استقامتی شدید

دویدن استقامتی شدید

219000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
راهنمای تناسب اندام بانوان در 6 هفته

راهنمای تناسب اندام بانوان در 6 هفته

155000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آناتومی حرکت کششی

آناتومی حرکت کششی

119000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
رشد و تکامل حرکتی

رشد و تکامل حرکتی

159000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیزیولوژی تمرینات ورزشی

فیزیولوژی تمرینات ورزشی

199000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاربرد نمودارها در تربیت بدنی و علوم ورزشی

کاربرد نمودارها در تربیت بدنی و علوم ورزشی

120000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
روش های آموزشی در تربیت بدنی

روش های آموزشی در تربیت بدنی

99000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مدیریت و توسعه سازمان های ورزشی

مدیریت و توسعه سازمان های ورزشی

150000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماساژ درمانی

ماساژ درمانی

199000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنترل و مدیریت کیفیت در ورزش

کنترل و مدیریت کیفیت در ورزش

349000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی

169000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تجربه های کوهنوردی- معرفی قلل ناشناخته

تجربه های کوهنوردی- معرفی قلل ناشناخته

199000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تماشاگران و ورزش

تماشاگران و ورزش

69000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
روش استعدادیابی در فوتبال

روش استعدادیابی در فوتبال

99000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آموزش گام به گام و سیستماتیک شنا

آموزش گام به گام و سیستماتیک شنا

129000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سنجش عوامل روان شناختی و رشدحرکتی در علوم ورزشی

سنجش عوامل روان شناختی و رشدحرکتی در علوم ورزشی

249000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آزمون های روانشناسی در علوم ورزش و تمرین

آزمون های روانشناسی در علوم ورزش و تمرین

159000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب مدیریت ریسک در ورزش

کتاب مدیریت ریسک در ورزش

179000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب علم تمرین

کتاب علم تمرین

225000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مدیریت اماکن و فضاهای ورزشی

مدیریت اماکن و فضاهای ورزشی

199000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 کتاب شانه سالم راهنمای پیشگیری

کتاب شانه سالم راهنمای پیشگیری

119000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب راهنمای کاربردی مکمل های ورزشی

کتاب راهنمای کاربردی مکمل های ورزشی

199000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  4  5  6  7  8  بعدی  آخرین