» ورزشی » دستگاه ورزشی » دوچرخه ثابت
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
دوچرخه ثابت باشگاهی مدل AM-S760

دوچرخه ثابت باشگاهی مدل AM-S760

28500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دچرخه ثابت باشگاهی مدل S 790

دچرخه ثابت باشگاهی مدل S 790

30000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ایستاده بادی استرانگ مدل FT6806E

دوچرخه ایستاده بادی استرانگ مدل FT6806E

69000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه مبله مدل AEON 85R

دوچرخه مبله مدل AEON 85R

108000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه مبله بادی استرانگ FT6806R

دوچرخه مبله بادی استرانگ FT6806R

79000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه اسپینینگ باشگاهی PQ880

دوچرخه اسپینینگ باشگاهی PQ880

39000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه باشگاهی  AEON مدل 85R

دوچرخه باشگاهی AEON مدل 85R

108000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت پشتی دار FITLEX 5100 جک اکسر 150 کیلوگرم

دوچرخه ثابت پشتی دار FITLEX 5100 جک اکسر 150 کیلوگرم

33600000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت FITLUX 5000 جک اکسر

دوچرخه ثابت FITLUX 5000 جک اکسر

28000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوجرخه اسپینینگ ACUTE 3925 جک اکسر

دوجرخه اسپینینگ ACUTE 3925 جک اکسر

26000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت حرفه ای R 7000 پروفشنال

دوچرخه ثابت حرفه ای R 7000 پروفشنال

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت باشگاهی B 7000 پروفشنال

دوچرخه ثابت باشگاهی B 7000 پروفشنال

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت حرفه ای SU - 610 پروفشنال

دوچرخه ثابت حرفه ای SU - 610 پروفشنال

63000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت حرفه ای SU 620 پروفشنال

دوچرخه ثابت حرفه ای SU 620 پروفشنال

67000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت حرفه ای XR-429 پروفشنال

دوچرخه ثابت حرفه ای XR-429 پروفشنال

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت مدل SU 136 پروفشنال

دوچرخه ثابت مدل SU 136 پروفشنال

29000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت مدل SR 147 پروفشنال

دوچرخه ثابت مدل SR 147 پروفشنال

34000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت خانگی SU-135 پروفشنال 120 کیلوگرم

دوچرخه ثابت خانگی SU-135 پروفشنال 120 کیلوگرم

13900000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت نشسته  SR-146 پروفشنال  120 کیلوگرم

دوچرخه ثابت نشسته SR-146 پروفشنال 120 کیلوگرم

18800000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه سالنی نشسته پروفشنال  SR-520

دوچرخه سالنی نشسته پروفشنال SR-520

38000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت خانگی js 87 پروفشنال  100 کیلو گرم

دوچرخه ثابت خانگی js 87 پروفشنال 100 کیلو گرم

5250000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت مدل S 2000 T

دوچرخه ثابت مدل S 2000 T

24000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت مدل S 2000

دوچرخه ثابت مدل S 2000

22500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت مدل S 9013 T

دوچرخه ثابت مدل S 9013 T

15000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت مدل S 5220

دوچرخه ثابت مدل S 5220

15000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت IMAGE 2035 جک اکسر

دوچرخه ثابت IMAGE 2035 جک اکسر

8000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت خانگی IMAGE 2070 جک اکسر

دوچرخه ثابت خانگی IMAGE 2070 جک اکسر

9800000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت SHARP 2155 جک اکسر

دوچرخه ثابت SHARP 2155 جک اکسر

13500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه اسپینینگ ACUTE 3925 جک اکسر 150 کیلوگرم

دوچرخه اسپینینگ ACUTE 3925 جک اکسر 150 کیلوگرم

26000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت FITLUX 5000 جک اکسر 150 کیلوگرم

دوچرخه ثابت FITLUX 5000 جک اکسر 150 کیلوگرم

28000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت پشتی دار SHARP 2145 جک اکسر 110 کیلوگرم

دوچرخه ثابت پشتی دار SHARP 2145 جک اکسر 110 کیلوگرم

16550000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت پشتی دار FITLEX 5100 جک اکسر 150 کیلوگرم

دوچرخه ثابت پشتی دار FITLEX 5100 جک اکسر 150 کیلوگرم

33600000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت JT-866 پروفشنال

دوچرخه ثابت JT-866 پروفشنال

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت DLX JS-820 پروفشنال

دوچرخه ثابت DLX JS-820 پروفشنال

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت خانگی JT-557 پروفشنال

دوچرخه ثابت خانگی JT-557 پروفشنال

15500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت مدل FW203

دوچرخه ثابت مدل FW203

تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت مدل FW202

دوچرخه ثابت مدل FW202

تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت مدل FW201

دوچرخه ثابت مدل FW201

تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت مدل FW200

دوچرخه ثابت مدل FW200

تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت باشگاهی

دوچرخه ثابت باشگاهی

تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت باشگاهی

دوچرخه ثابت باشگاهی

تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت حرفه ای XU-419 پروفشنال

دوچرخه ثابت حرفه ای XU-419 پروفشنال

تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت JS-200 پروفشنال

دوچرخه ثابت JS-200 پروفشنال

تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت خانگی JT-560A پروفشنال

دوچرخه ثابت خانگی JT-560A پروفشنال

تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت JT-610 پروفشنال

دوچرخه ثابت JT-610 پروفشنال

تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت JS-590 پروفشنال

دوچرخه ثابت JS-590 پروفشنال

تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوچرخه ثابت JS-620 پروفشنال

دوچرخه ثابت JS-620 پروفشنال

تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد