» ورزشی » لوازم ورزشی » تجهیزات سنجش
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
ترازوی باشگاهی دناتوزین DT-102

ترازوی باشگاهی دناتوزین DT-102

10500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازوی باشگاهی دناتوزین مدل HBMIPLUS

ترازوی باشگاهی دناتوزین مدل HBMIPLUS

29000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کرنومتر هانهارت Delta E100

کرنومتر هانهارت Delta E100

4400000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کرنومتر هارنهارت Labor 2

کرنومتر هارنهارت Labor 2

2100000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کرنومتر هانهارت Labor 1

کرنومتر هانهارت Labor 1

2000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کرنومتر هانهارت ultra

کرنومتر هانهارت ultra

3600000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کرنومتر هانهارت stratos

کرنومتر هانهارت stratos

1900000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کرنومتر هانهارت stopstar

کرنومتر هانهارت stopstar

2400000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کرنومتر هانهارت spectron

کرنومتر هانهارت spectron

7100000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کرنومتر هانهارت prisma

کرنومتر هانهارت prisma

5900000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کرنومتر هانهارت modul

کرنومتر هانهارت modul

1800000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کرنومتر هانهارت labor 3

کرنومتر هانهارت labor 3

3600000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کرنومتر هانهارت Delta E200

کرنومتر هانهارت Delta E200

5400000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کورنومتر کد 100 QQ

کورنومتر کد 100 QQ

850000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازوی دیجیتال کمری CAMRY BR 9420H

ترازوی دیجیتال کمری CAMRY BR 9420H

960000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازوی دیجیتال کمری CAMRY BR 9360

ترازوی دیجیتال کمری CAMRY BR 9360

780000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو باشگاهی DT-1200 دنا توزین

ترازو باشگاهی DT-1200 دنا توزین

11000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازوی باشگاهی HBMI مخصوص قد و وزن دنا توزین

ترازوی باشگاهی HBMI مخصوص قد و وزن دنا توزین

25000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازوی دیجیتال کمری CAMRYBR 9121

ترازوی دیجیتال کمری CAMRYBR 9121

840000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازوی دیجیتال کمری CAMRY BR 9321V

ترازوی دیجیتال کمری CAMRY BR 9321V

900000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو دیجیتال کمری CAMRY BR 9300

ترازو دیجیتال کمری CAMRY BR 9300

840000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازوی دیجیتال کمری CAMRY BR 9332

ترازوی دیجیتال کمری CAMRY BR 9332

1100000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازوی دیجیتال کمری CAMRY BR 9352

ترازوی دیجیتال کمری CAMRY BR 9352

780000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کرنومتر کد 300

کرنومتر کد 300

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کورنومتر QQ

کورنومتر QQ

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو باشگاهی پایا تک

ترازو باشگاهی پایا تک

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کرنومتر JUNSD JS - 320

کرنومتر JUNSD JS - 320

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو باسکول پایا تک

ترازو باسکول پایا تک

9000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کرنومتر KENKO

کرنومتر KENKO

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو دیجیتال سکا 813

ترازو دیجیتال سکا 813

6600000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو سکا خانگی مدل 760

ترازو سکا خانگی مدل 760

6000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو قد و وزن دیجیتال

ترازو قد و وزن دیجیتال

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازوی الکترونیکی سهند مدل ET

ترازوی الکترونیکی سهند مدل ET

8000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازوی BMI مخصوص قد و وزن و افزایش و کمبود وزن سهند

ترازوی BMI مخصوص قد و وزن و افزایش و کمبود وزن سهند

20500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازوي الکترونيکي سهند مدل BS 101

ترازوي الکترونيکي سهند مدل BS 101

11000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو با قد سنج مکانیکی سهند مدل BSR 85

ترازو با قد سنج مکانیکی سهند مدل BSR 85

12000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازوي الکترونيکي مدل همراه سهند

ترازوي الکترونيکي مدل همراه سهند

13500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 ترازوي الکترونيکي سهند مدل BSR 101

ترازوي الکترونيکي سهند مدل BSR 101

13500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو باشگاهی الکترونيکي سهند مدل 85 BS

ترازو باشگاهی الکترونيکي سهند مدل 85 BS

9900000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو و قد سنج الکترونيکي سهند مدل BS 100

ترازو و قد سنج الکترونيکي سهند مدل BS 100

17500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قد سنج الکترونيکي سهند مدل BS 88

قد سنج الکترونيکي سهند مدل BS 88

9000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو قپانی اطفال سکا 725

ترازو قپانی اطفال سکا 725

17500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو دیجیتال اطفال سکا 383

ترازو دیجیتال اطفال سکا 383

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو قد و وزن دیجیتال سکا 763

ترازو قد و وزن دیجیتال سکا 763

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو دیجیتال باشگاهی سکا 869

ترازو دیجیتال باشگاهی سکا 869

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو عقربه ای قد و وزن سکا 786

ترازو عقربه ای قد و وزن سکا 786

22000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو قد و وزن دیجیتال سکا  769

ترازو قد و وزن دیجیتال سکا 769

40000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو عقربه ای قد و وزن سکا 755

ترازو عقربه ای قد و وزن سکا 755

33000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 ترازو قد و وزن دیجیتال سکا 703

ترازو قد و وزن دیجیتال سکا 703

42000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو قپانی قد و وزن سکا 700

ترازو قپانی قد و وزن سکا 700

25000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازوی باشگاهی سکا 684

ترازوی باشگاهی سکا 684

210000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو دیجیتال وزن کشی معلولین سکا 664

ترازو دیجیتال وزن کشی معلولین سکا 664

140000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازوی سکا مدل 954 مخصوص معلولین ویلچری دیجیتالی

ترازوی سکا مدل 954 مخصوص معلولین ویلچری دیجیتالی

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترازو دیجیتال ویلچری سکا 952

ترازو دیجیتال ویلچری سکا 952

65000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساعت شطرنج Mesotron

ساعت شطرنج Mesotron

5700000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قیمت ساعت ورزشی کد 114

قیمت ساعت ورزشی کد 114

3750000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساعت سالن ورزشی کد 113

ساعت سالن ورزشی کد 113

1650000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساعت دیواری دیجیتال کد 112

ساعت دیواری دیجیتال کد 112

37500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساعت مخصوص سالن ورزشی دیجیتال کد 111

ساعت مخصوص سالن ورزشی دیجیتال کد 111

20000000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساعت ورزشی دیجیتال کد 110

ساعت ورزشی دیجیتال کد 110

20500000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  بعدی  آخرین