» محصولات » چاشنی و سبزیجات » ترشی و شور » شور
دسته بندی ها
فیلترها
  • برتر
  • بدر
  • مهرام
  • بیژن
  • مخلوط
  • کلم شور
  • غوره
  • بامیه
  • کمتر از 500 گرم
  • 500 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
شور غوره غوره 650 گرمی بدر

شور غوره غوره 650 گرمی بدر

95000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شور بامیه 590 گرمی بدر

شور بامیه 590 گرمی بدر

69000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شور مخـلـوط 630 گرمی بدر

شور مخـلـوط 630 گرمی بدر

55000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شور مخلوط 690 گرمی مهرام

شور مخلوط 690 گرمی مهرام

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شور مخلوط 680 گرمی بیژن

شور مخلوط 680 گرمی بیژن

31000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شور مخلوط 700 گرمی برتر

شور مخلوط 700 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
غوره شور 700 گرمی برتر

غوره شور 700 گرمی برتر

99500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد