» محصولات » چاشنی و سبزیجات » ترشی و شور » زیتون
دسته بندی ها
فیلترها
 • فامیلا
 • محسن
 • یک و یک
 • کوپولیوا (Coopoliva)
 • برتر
 • گرین فیلد (Green Field)
 • صالحی
 • بدر
 • اصالت
 • مهرام
 • کرسپو (Crespo)
 • لوراس (Loras)
 • چاشنی
 • تالو
 • ژاوی (Javi)
 • تانیش
 • بیشتر...
 • بدون هسته
 • با هسته
 • شور
 • سیاه
 • مغزدار
 • میکس شده
 • پرورده
 • کمتر از 500 گرم
 • 500 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
زیتون سبز 400گرمی لوراس Loras

زیتون سبز 400گرمی لوراس Loras

195000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون با ماهی کولی اکسپلاندا La Explanada

زیتون با ماهی کولی اکسپلاندا La Explanada

110000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سیاه با هسته 450 گرمی کرسپو Crespo

زیتون سیاه با هسته 450 گرمی کرسپو Crespo

215000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون بدون هسته فلفلی 354 گرمی کرسپو

زیتون بدون هسته فلفلی 354 گرمی کرسپو

158000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز مغز فلفل 700 گرمی محسن

زیتون سبز مغز فلفل 700 گرمی محسن

268000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون مغز فلفل جلاپینو 1100 گرم ژاوی

زیتون مغز فلفل جلاپینو 1100 گرم ژاوی

198500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون با مغز سیر 700 گرم ژاوی

زیتون با مغز سیر 700 گرم ژاوی

198500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سیاه قوطی محسن

زیتون سیاه قوطی محسن

236400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آویشا زیتون پرورده

آویشا زیتون پرورده

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز اسلایس 460 گرمی کریسپو

زیتون سبز اسلایس 460 گرمی کریسپو

370000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سیاه بدون هسته 700 گرمی محسن

زیتون سیاه بدون هسته 700 گرمی محسن

340000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز اسپانیایی 350 گرمی کوپولیوا

زیتون سبز اسپانیایی 350 گرمی کوپولیوا

118000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سیاه اسلایس 460 گرمی کریسپو

زیتون سیاه اسلایس 460 گرمی کریسپو

378000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون 900 گرمی کریسپو

زیتون 900 گرمی کریسپو

420000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سیاه 2500 گرمی لوراس

زیتون سیاه 2500 گرمی لوراس

880000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز 2500 گرمی لوراس

زیتون سبز 2500 گرمی لوراس

880000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز مغزدار اسپانیایی 345 گرمی کوپولیوا

زیتون سبز مغزدار اسپانیایی 345 گرمی کوپولیوا

160000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز طعم لیته گوجه 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون سبز طعم لیته گوجه 680 گرمی گرین‌فیلد

185000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز طعم لیته بادمجان 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون سبز طعم لیته بادمجان 680 گرمی گرین‌فیلد

190000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز طعم مدیترانه 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون سبز طعم مدیترانه 680 گرمی گرین‌فیلد

175000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز طعم سالسا 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون سبز طعم سالسا 680 گرمی گرین‌فیلد

180000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون مغز پرتقال 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون مغز پرتقال 680 گرمی گرین‌فیلد

162500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز مغز پیاز 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون سبز مغز پیاز 680 گرمی گرین‌فیلد

162500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز مغز سیر 680 گرمی گرین‌فیلد

زیتون سبز مغز سیر 680 گرمی گرین‌فیلد

162500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون پرورده 700 گرمی محسن

زیتون پرورده 700 گرمی محسن

189000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز با هسته 700 گرمی محسن

زیتون سبز با هسته 700 گرمی محسن

122000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سیاه با هسته 450 گرمی محسن

زیتون سیاه با هسته 450 گرمی محسن

106848 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز با مغز خیارشور 700 گرمی محسن

زیتون سبز با مغز خیارشور 700 گرمی محسن

208500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز با مغز بادام 700 گرمی محسن

زیتون سبز با مغز بادام 700 گرمی محسن

268000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز مغز سیر 700 گرمی محسن

زیتون سبز مغز سیر 700 گرمی محسن

208500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز با هسته 700 گرمی محسن

زیتون سبز با هسته 700 گرمی محسن

208000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون بی هسته 400 گرمی صالحی

زیتون بی هسته 400 گرمی صالحی

110000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سبز با هسته ویژه 670 گرمی چاشنی

زیتون سبز با هسته ویژه 670 گرمی چاشنی

188500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور 650 گرمی بدر

زیتون شور 650 گرمی بدر

145000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور با هسته 200 گرمی تالو

زیتون شور با هسته 200 گرمی تالو

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور معمولی 670 گرمی یک‌ و یک

زیتون شور معمولی 670 گرمی یک‌ و یک

115000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون سیاه بدون هسته 700 گرمی ژاوی

زیتون سیاه بدون هسته 700 گرمی ژاوی

185000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون مدیترانه ای با مغز فلفل 700 گرمی ژاوی

زیتون مدیترانه ای با مغز فلفل 700 گرمی ژاوی

215000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنسرو دانه زیتون ایرانی ویژه فامیلا

کنسرو دانه زیتون ایرانی ویژه فامیلا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور 680 گرمی اصالت

زیتون شور 680 گرمی اصالت

85000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور ممتاز 680 گرمی اصالت

زیتون شور ممتاز 680 گرمی اصالت

99000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور ایرانی 670 گرمی مهرام

زیتون شور ایرانی 670 گرمی مهرام

106050 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور ایرانی 670 گرمی تانیش

زیتون شور ایرانی 670 گرمی تانیش

135000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون پرورده 200 گرمی تالو

زیتون پرورده 200 گرمی تالو

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور ممتاز 700 گرمی برتر

زیتون شور ممتاز 700 گرمی برتر

120000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور بدون هسته 700 گرمی برتر

زیتون شور بدون هسته 700 گرمی برتر

148000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور ویژه 700 گرمی یک و یک

زیتون شور ویژه 700 گرمی یک و یک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور ممتاز 750 گرمی یک و یک

زیتون شور ممتاز 750 گرمی یک و یک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور درشت 670 گرمی یک و یک

زیتون شور درشت 670 گرمی یک و یک

129000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیتون شور خیلی درشت 700 گرمی یک و یک

زیتون شور خیلی درشت 700 گرمی یک و یک

160000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد