» محصولات » چاشنی و سبزیجات » سبزی تازه، سرخ شده و خشک
دسته بندی ها
فیلترها
 • آریا
 • الیت Elit
 • برتر
 • گلها
 • سایان
 • هاتی کارا (گلستان)
 • پمینا (کاله)
 • بارلی (Barlie)
 • همیشک
 • گلباز
 • سبزینه
 • راوک
 • هانی
 • کامچین
 • نوبر سبز
 • بیشتر...
 • سبزی تازه
 • سرخ شده
 • خشک شده
 • منجمد
 • سویا
 • زیره
 • لوبیا
 • نعنا
 • پیاز
 • بادمجان
 • گلباز
 • جوانه شبدر
 • جوانه گندم
 • جوانه ماش
 • کرفس
 • شوید
 • گشنیز
 • جعفری
 • ترخون
 • اسفناج
 • کوفته
 • سیر
 • موسیر
 • سبزی قورمه
 • سبزی کوکو
 • سبزی آش
 • مخصوص دلمه
 • مخصوص ماهی
 • مخصوص پلو
 • روکولا
 • نعناع سیب
 • بیشتر...
 • کمتر از 100 گرم
 • 100 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
پیازداغ رژیمی پاکر

پیازداغ رژیمی پاکر

259500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی سوپ منجمد 400 گرمی نوبر سبز

سبزی سوپ منجمد 400 گرمی نوبر سبز

39500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیاز خلالی سرخ شده 270 گرم سبزینه ی قائم

پیاز خلالی سرخ شده 270 گرم سبزینه ی قائم

202000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی پلویی 30 گرمی هاتی کارا

سبزی پلویی 30 گرمی هاتی کارا

13000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی نعناع فلفلى گلباز

سبزی نعناع فلفلى گلباز

70000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزى خوردن هفت گیاه گلباز

سبزى خوردن هفت گیاه گلباز

95000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیاز داغ خلالی نادر

پیاز داغ خلالی نادر

113000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لوبیا سبز سرخ شده 500 گرم سبزینه قائم

لوبیا سبز سرخ شده 500 گرم سبزینه قائم

138000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادمجان سرخ شده 750 گرم سبزینه ی قائم

بادمجان سرخ شده 750 گرم سبزینه ی قائم

125000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی قورمه سرخ شده 500 گرم سبزینه ی قائم

سبزی قورمه سرخ شده 500 گرم سبزینه ی قائم

115000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شوید خشک 25 گرم سایان

شوید خشک 25 گرم سایان

29500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نعناع خشک 25 گرمی سایان

نعناع خشک 25 گرمی سایان

29500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی پلو خرد شده 380 گرمی

سبزی پلو خرد شده 380 گرمی

44000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شوید خرد شده 380 گرمی تازه

شوید خرد شده 380 گرمی تازه

38000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لوبیا سویا ادامامی منجمد بارلی

لوبیا سویا ادامامی منجمد بارلی

298000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی نعناع سیب گلباز

سبزی نعناع سیب گلباز

70000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی روکولا گلباز

سبزی روکولا گلباز

104900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی آش خرده شده

سبزی آش خرده شده

44000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی کوکو خرد شده

سبزی کوکو خرد شده

44000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی قورمه 70 گرمی برتر

سبزی قورمه 70 گرمی برتر

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیاز سرخ ‌شده خلالی درشت 250 گرمی پاکر

پیاز سرخ ‌شده خلالی درشت 250 گرمی پاکر

222500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نعنا خشک 70 گرمی برتر

نعنا خشک 70 گرمی برتر

60000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جوانه شبدر 250 گرمی راوک

جوانه شبدر 250 گرمی راوک

31000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی قورمه سرخ شده هانی

سبزی قورمه سرخ شده هانی

77000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کرفس سرخ شده 400 گرمی کامچین

کرفس سرخ شده 400 گرمی کامچین

65000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی کوکو و پلویی کامچین

سبزی کوکو و پلویی کامچین

65000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی قورمه سرخ شده 400 گرمی کامچین

سبزی قورمه سرخ شده 400 گرمی کامچین

69000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شوید 300 گرمی نوبر سبز

شوید 300 گرمی نوبر سبز

45000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی ماهی 70 گرمی برتر

سبزی ماهی 70 گرمی برتر

55000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی دلمه خشک برتر

سبزی دلمه خشک برتر

55000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گشنیز خشک 70 گرمی برتر

گشنیز خشک 70 گرمی برتر

55000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جعفری خشک 70 گرمی برتر

جعفری خشک 70 گرمی برتر

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ترخون خشک 70 گرمی برتر

ترخون خشک 70 گرمی برتر

90000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی اسفناج خشک برتر

سبزی اسفناج خشک برتر

40000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی کوفته 70 گرمی برتر

سبزی کوفته 70 گرمی برتر

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی خشک نعناع برتر

سبزی خشک نعناع برتر

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیاز خشک 50 گرم برتر

پیاز خشک 50 گرم برتر

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی کوکو 70 گرمی برتر

سبزی کوکو 70 گرمی برتر

45000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی پلو 70 گرمی برتر

سبزی پلو 70 گرمی برتر

49000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی شوید 110 گرمی برتر

سبزی شوید 110 گرمی برتر

70000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی آش 70 گرمی برتر

سبزی آش 70 گرمی برتر

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نعناع خشک برتر

نعناع خشک برتر

100000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سیر سرخ ‌شده 100 گرمی پاکر

سیر سرخ ‌شده 100 گرمی پاکر

198000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیاز سرخ‌ شده نگینی 150 گرمی پاکر

پیاز سرخ‌ شده نگینی 150 گرمی پاکر

138500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیاز سرخ ‌شده خلالی ریز 200 گرمی پاکر

پیاز سرخ ‌شده خلالی ریز 200 گرمی پاکر

179000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیاز سرخ‌ شده خلالی ریز 125 گرمی پاکر

پیاز سرخ‌ شده خلالی ریز 125 گرمی پاکر

118000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیاز سرخ ‌شده نگینی 250 گرمی پاکر

پیاز سرخ ‌شده نگینی 250 گرمی پاکر

222500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نعنا خشک 270 گرمی گلها

نعنا خشک 270 گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زیره سبز ظرف پت آسیابی 30 گرمی گلها

زیره سبز ظرف پت آسیابی 30 گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گرانول سیر آسیابی 50 گرمی گلها

گرانول سیر آسیابی 50 گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گرانول موسیر آسیابی 50 گرمی گلها

گرانول موسیر آسیابی 50 گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی قورمه سرخ شده قوطی 460 گرمی گلها

سبزی قورمه سرخ شده قوطی 460 گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی خشک قورمه ظرف پلاستیکی 100 گرمی گلها

سبزی خشک قورمه ظرف پلاستیکی 100 گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی خشک آش پلاستیکی گلها

سبزی خشک آش پلاستیکی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی خشک نعنا جعفری پلاستیکی 100 گرمی گلها

سبزی خشک نعنا جعفری پلاستیکی 100 گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سبزی خشک پلو و کوکو پلاستیکی 100 گرمی گلها

سبزی خشک پلو و کوکو پلاستیکی 100 گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سیر داغ خشک ظرف پلاستیکی 100 گرمی گلها

سیر داغ خشک ظرف پلاستیکی 100 گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پیاز داغ خشک ظرف پلاستیکی 150 گرمی گلها

پیاز داغ خشک ظرف پلاستیکی 150 گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال پیاز 100 گرمی گلها

خلال پیاز 100 گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شوید سلفون سوپر 20 گرمی گلها

شوید سلفون سوپر 20 گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد