» محصولات » پروتئینی » فرآورده های پروتئینی » کالباس
دسته بندی ها
فیلترها
  • کاله
  • 202
  • میکائیلیان
  • پینار (Pinar)
  • اندره
  • سولیکو
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
کالباس گوشت قرمز 60 گرمی پینار

کالباس گوشت قرمز 60 گرمی پینار

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کالباس هندی 60 گرمی پینار

کالباس هندی 60 گرمی پینار

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ژامبون آندره

ژامبون آندره

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بیکن گوساله 97 درصد 202

بیکن گوساله 97 درصد 202

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بیکن گوشت فرانسوی 97 درصد 202

بیکن گوشت فرانسوی 97 درصد 202

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کالباس 55 درصد گوشت کراکف پنیری 300 گرمی کاله

کالباس 55 درصد گوشت کراکف پنیری 300 گرمی کاله

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ژامبون 90 درصد گوشت قرمز دودی میکائیلیان

ژامبون 90 درصد گوشت قرمز دودی میکائیلیان

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ژامبون 90 درصد گوشت قرمز نوروزی میکائیلیان

ژامبون 90 درصد گوشت قرمز نوروزی میکائیلیان

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ژامبون 90 درصد گوشت مرغ میکائیلیان

ژامبون 90 درصد گوشت مرغ میکائیلیان

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت قرمز 97 درصد فراوری شده باستورما میکائیلیان

گوشت قرمز 97 درصد فراوری شده باستورما میکائیلیان

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ژامبون گوشت 250 گرم پینار

ژامبون گوشت 250 گرم پینار

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کالباس پینار

کالباس پینار

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ژامبون گوشت پینار

ژامبون گوشت پینار

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کالباس خشک 60 درصد میکاییلیان وکیوم

کالباس خشک 60 درصد میکاییلیان وکیوم

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کالباس قارچ و مرغ 60 درصد 300 گرمی کاله

کالباس قارچ و مرغ 60 درصد 300 گرمی کاله

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کالباس کراکف مخصوص 300 گرمی  کاله

کالباس کراکف مخصوص 300 گرمی کاله

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ژانبون مرغ تیرنگ 300 گرمی کاله

ژانبون مرغ تیرنگ 300 گرمی کاله

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سالامی تنوری 90 درصد 300 گرمی کاله

سالامی تنوری 90 درصد 300 گرمی کاله

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ژامبون پرنس 90 درصد  250 گرمی کاله

ژامبون پرنس 90 درصد 250 گرمی کاله

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کالباس خشک اصلی سولیکو کاله

کالباس خشک اصلی سولیکو کاله

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کالباس خشک ممتاز وکیوم 70 درصد 300 گرمی  202

کالباس خشک ممتاز وکیوم 70 درصد 300 گرمی 202

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کالباس قارچ و مرغ وکیوم 60 درصد 300 گرمی  202

کالباس قارچ و مرغ وکیوم 60 درصد 300 گرمی 202

تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد