» محصولات » پروتئینی » پروتئین گیاهی
دسته بندی ها
فیلترها
 • برتر
 • گلها
 • ترخینه
 • همدل
 • پمینا (کاله)
 • خشکپاک
 • سبحان
 • گلاز
 • ملارد
 • سحر
 • ب آ
 • کنور (Knorr)
 • نوبر سبز
 • هیپ (Hip)
 • پریس
 • سردوتازه
 • بیشتر...
 • ذرت
 • مخلوط
 • سویا
 • نخود
 • باقلا
 • قارچ
 • هویج
 • سیب زمینی
 • کمتر از 500 گرم
 • 500 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
سویا 900 گرمی Premium Quality

سویا 900 گرمی Premium Quality

81000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پروتئین سویای بافت دار 300 گرمی ترخینه

پروتئین سویای بافت دار 300 گرمی ترخینه

34000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ذرت 300 گرمی برتر

ذرت 300 گرمی برتر

40000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قارچ دکمه‌ای 200 گرمی سحر

قارچ دکمه‌ای 200 گرمی سحر

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال سیب زمینی نیمه منجمد (7*7) 750 گرمی پریس

خلال سیب زمینی نیمه منجمد (7*7) 750 گرمی پریس

89500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سویا آجیلی 300 گرمی خشکپاک

سویا آجیلی 300 گرمی خشکپاک

60000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال سیب زمینی نیمه منجمد (10*10) 750 گرمی پریس

خلال سیب زمینی نیمه منجمد (10*10) 750 گرمی پریس

89500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سویا 250 گرمی سبحان طلایی

سویا 250 گرمی سبحان طلایی

18000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قارچ دکمه ای 400 گرمی قارچ ملارد

قارچ دکمه ای 400 گرمی قارچ ملارد

58100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ذرت شیرین منجمد 500 گرمی سرد و تازه

ذرت شیرین منجمد 500 گرمی سرد و تازه

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ذرت کامل سه عددی منجمد نوبر سبز

ذرت کامل سه عددی منجمد نوبر سبز

39500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
باقالا با پوست منجمد 400 گرمی نوبر سبز

باقالا با پوست منجمد 400 گرمی نوبر سبز

54500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ذرت ۲۰۰ گرمی گلها

ذرت ۲۰۰ گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نخود فرنگی منجمد400 گرمی نوبر سبز

نخود فرنگی منجمد400 گرمی نوبر سبز

54500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال سیب زمینی 750 گرمی نوبرسبز

خلال سیب زمینی 750 گرمی نوبرسبز

72000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال سیب زمینی نیمه سرخ شده 750 گرمی نوبرسبز

خلال سیب زمینی نیمه سرخ شده 750 گرمی نوبرسبز

68000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ذرت دان 400 گرمی نوبرسبز

ذرت دان 400 گرمی نوبرسبز

54500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال سیب زمینی 2.5 کیلویی نوبرسبز

خلال سیب زمینی 2.5 کیلویی نوبرسبز

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سیب زمینی سرخ کرده 750 گرمی ب آ

سیب زمینی سرخ کرده 750 گرمی ب آ

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال سیب زمینی منجمد نیمه آماده 10*10 پمینا

خلال سیب زمینی منجمد نیمه آماده 10*10 پمینا

69000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال سیب زمینی منجمد نیمه آماده 750 گرمی پمینا

خلال سیب زمینی منجمد نیمه آماده 750 گرمی پمینا

72001 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ذرت دانه شده 400 گرمی پمینا

ذرت دانه شده 400 گرمی پمینا

52000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مخلوط سبزیجات(هویج،ذرت،نخودفرنگی) پمینا

مخلوط سبزیجات(هویج،ذرت،نخودفرنگی) پمینا

58900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
هویج نگینی 400 گرمی پمینا کاله

هویج نگینی 400 گرمی پمینا کاله

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال سیب زمینی منجمد 7*7 نیمه آماده 750 گرمی پمینا

خلال سیب زمینی منجمد 7*7 نیمه آماده 750 گرمی پمینا

69000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سویا 250 گرمی همدل

سویا 250 گرمی همدل

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سویا ریزدانه ساده 180 گرمی گلاز

سویا ریزدانه ساده 180 گرمی گلاز

15000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سویا پروتئین ریز دانه 250 گرمی سبحان

سویا پروتئین ریز دانه 250 گرمی سبحان

17500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سویا ریزدانه 800 گرمی برتر

سویا ریزدانه 800 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سویا 300 گرمی برتر

سویا 300 گرمی برتر

32000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سویا کیسه ای 800 گرمی گلها

سویا کیسه ای 800 گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سویا سلفونی 200 گرمی گلها

سویا سلفونی 200 گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نخودفرنگی 400 گرمی پمینا

نخودفرنگی 400 گرمی پمینا

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قارچ بسته 400 گرمی کامل ملارد

قارچ بسته 400 گرمی کامل ملارد

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قارچ بسته 200 گرمی کامل ملارد

قارچ بسته 200 گرمی کامل ملارد

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد