» محصولات » پروتئینی » گوشت سفید » میگو
دسته بندی ها
فیلترها
  • کاله
  • 202
  • تحفه
  • مارین
  • مه پروتئین
  • یاناس (Yanas)
  • ب آ
  • شارین
  • کمتر از 500 گرم
  • 500 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
میگوی سایز 41-50 خام پاکتی 500 گرم شارین

میگوی سایز 41-50 خام پاکتی 500 گرم شارین

439000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو خام  51-60 500 گرمی مارین

میگو خام  51-60 500 گرمی مارین

408000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله میگو رگ زده سایز40-31  400 گرمی پاکتی مه پروتئین

فیله میگو رگ زده سایز40-31  400 گرمی پاکتی مه پروتئین

388000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو بدون پوست و رگ 500 گرم تحفه

میگو بدون پوست و رگ 500 گرم تحفه

380000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو بدون پوست و رگ سایز (60-51) 500 گرمی تحفه

میگو بدون پوست و رگ سایز (60-51) 500 گرمی تحفه

408000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو سوخاری 450 گرمی مارین

میگو سوخاری 450 گرمی مارین

230000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله میگو رگ‌زده سایز (60-51) 400 گرمی مه‌پروتئین

فیله میگو رگ‌زده سایز (60-51) 400 گرمی مه‌پروتئین

329000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله میگو رگ‌زده سایز (70-61) 800 گرمی مه‌پروتئین

فیله میگو رگ‌زده سایز (70-61) 800 گرمی مه‌پروتئین

606000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو سوخاری 1000 گرمی کاله

میگو سوخاری 1000 گرمی کاله

490000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو سوخاری 300 گرمی 202

میگو سوخاری 300 گرمی 202

144000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو گلدن 250 گرمی ب.آ

میگو گلدن 250 گرمی ب.آ

216600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو سوخاری 250 گرمی ب.آ

میگو سوخاری 250 گرمی ب.آ

122000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو پلویی 500 گرمی یاناس

میگو پلویی 500 گرمی یاناس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو پرورشی سایز (60-51) 400 گرمی یاناس

میگو پرورشی سایز (60-51) 400 گرمی یاناس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو پرورشی سایز (40-31) 400 گرمی یاناس

میگو پرورشی سایز (40-31) 400 گرمی یاناس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد