» محصولات » پروتئینی » گوشت سفید
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
ماهی خشک الماس Almas

ماهی خشک الماس Almas

120000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
استیک شیرماهی تحفه 500 گرم

استیک شیرماهی تحفه 500 گرم

264000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله مرغ

فیله مرغ

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگوی سایز 41-50 خام پاکتی 500 گرم شارین

میگوی سایز 41-50 خام پاکتی 500 گرم شارین

439000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قزل الا وکیوم شکم خالی 1000 گرمی تحفه

قزل الا وکیوم شکم خالی 1000 گرمی تحفه

265000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماهی سالمون نروژی لیمیتو

ماهی سالمون نروژی لیمیتو

522000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بوقلمون فراوری شده 90 درصد میکائیلیان

بوقلمون فراوری شده 90 درصد میکائیلیان

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو خام  51-60 500 گرمی مارین

میگو خام  51-60 500 گرمی مارین

408000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله میگو رگ زده سایز40-31  400 گرمی پاکتی مه پروتئین

فیله میگو رگ زده سایز40-31  400 گرمی پاکتی مه پروتئین

388000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی شوریده 700 گرمی تحفه

فیله ماهی شوریده 700 گرمی تحفه

350000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ران سوخاری 900 گرمی پویاپروتئین

ران سوخاری 900 گرمی پویاپروتئین

108700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی هوکی 700 گرمی مه‌پروتئین

فیله ماهی هوکی 700 گرمی مه‌پروتئین

218000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو بدون پوست و رگ 500 گرم تحفه

میگو بدون پوست و رگ 500 گرم تحفه

380000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو بدون پوست و رگ سایز (60-51) 500 گرمی تحفه

میگو بدون پوست و رگ سایز (60-51) 500 گرمی تحفه

408000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

263100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی تیلاپیا 600 گرمی تحفه

فیله ماهی تیلاپیا 600 گرمی تحفه

224000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
استیک سالمون نروژی بدون تیغ واستخوان 500 گرمی مه پروتئین

استیک سالمون نروژی بدون تیغ واستخوان 500 گرمی مه پروتئین

644000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو سوخاری 450 گرمی مارین

میگو سوخاری 450 گرمی مارین

230000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله میگو رگ‌زده سایز (60-51) 400 گرمی مه‌پروتئین

فیله میگو رگ‌زده سایز (60-51) 400 گرمی مه‌پروتئین

329000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله میگو رگ‌زده سایز (70-61) 800 گرمی مه‌پروتئین

فیله میگو رگ‌زده سایز (70-61) 800 گرمی مه‌پروتئین

606000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قزل آلای شکم خالی 800 گرمی مه پروتئین

قزل آلای شکم خالی 800 گرمی مه پروتئین

208000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی تیلاپیا 600 گرمی مه پروتئین

فیله ماهی تیلاپیا 600 گرمی مه پروتئین

205000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی سالمون نروژی بدون پوست 600 گرمی مه‌پروتئین

فیله ماهی سالمون نروژی بدون پوست 600 گرمی مه‌پروتئین

576000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

230100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاچین مرغ 900 گرمی پویاپروتئین

پاچین مرغ 900 گرمی پویاپروتئین

120400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

277600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساق مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

ساق مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

123200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز ران بی‌پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

مغز ران بی‌پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

279700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

ران مرغ بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

239100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سینه مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

سینه مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

114600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ران مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

ران مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

105700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو سوخاری 1000 گرمی کاله

میگو سوخاری 1000 گرمی کاله

490000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو سوخاری 300 گرمی 202

میگو سوخاری 300 گرمی 202

144000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو گلدن 250 گرمی ب.آ

میگو گلدن 250 گرمی ب.آ

216600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو سوخاری 250 گرمی ب.آ

میگو سوخاری 250 گرمی ب.آ

122000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله سوخاری 400 گرمی 202

فیله سوخاری 400 گرمی 202

160000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو پلویی 500 گرمی یاناس

میگو پلویی 500 گرمی یاناس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی سنگسر طلایی 700 گرمی یاناس

فیله ماهی سنگسر طلایی 700 گرمی یاناس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی آلاسکا پولک بی استخوان 700 گرمی یاناس

فیله ماهی آلاسکا پولک بی استخوان 700 گرمی یاناس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو پرورشی سایز (60-51) 400 گرمی یاناس

میگو پرورشی سایز (60-51) 400 گرمی یاناس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو پرورشی سایز (40-31) 400 گرمی یاناس

میگو پرورشی سایز (40-31) 400 گرمی یاناس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماهی تنپاک بیگ هد منجمد  1000 گرمی یاناس

ماهی تنپاک بیگ هد منجمد 1000 گرمی یاناس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی تیلا پیا 600 گرمی یاناس

فیله ماهی تیلا پیا 600 گرمی یاناس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جوجه ساده 900 گرمی پویا‌پروتئین

جوجه ساده 900 گرمی پویا‌پروتئین

160600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله مرغ 900 گرمی پویاپروتئین

فیله مرغ 900 گرمی پویاپروتئین

209500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله سوخاری 900 گرمی پویا پروتئین

فیله سوخاری 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاچین مرغ  900 گرمی پویا پروتئین

پاچین مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شنیسل با آرد 900 گرمی پویا پروتئین

شنیسل با آرد 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جوجه چینی 900 گرمی پویا پروتئین

جوجه چینی 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جوجه کباب زعفرانی 900 گرمی پویا پروتئین

جوجه کباب زعفرانی 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بال و بازوی ساده 900 گرمی پویا پروتئین

بال و بازوی ساده 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

فیله مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساق بدون پوست مرغ  900 گرمی پویا پروتئین

ساق بدون پوست مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز ران مرغ  900 گرمی پویا پروتئین

مغز ران مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ران و سینه بی پوست 900 گرمی پویا پروتئین

ران و سینه بی پوست 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سینه مرغ  بدون پوست 900گرمی پویا پروتئین

سینه مرغ بدون پوست 900گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساق بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

ساق بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز ران مرغ 1800 گرمی پویا پروتئین

مغز ران مرغ 1800 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ران وسینه مرغ بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

ران وسینه مرغ بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد