» محصولات » خشکبار » گروه دانه‌های روغنی
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
سویا آجیل 400 گرمی  Premium Quality

سویا آجیل 400 گرمی Premium Quality

52000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنجد عسلی عقاب

کنجد عسلی عقاب

8000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنجد برشته 300 گرمی برتر

کنجد برشته 300 گرمی برتر

77000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلوا شکری با شیره انگور 400 گرمی عقاب

حلوا شکری با شیره انگور 400 گرمی عقاب

107100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
روغن کنجد 500 میلی لیتر عقاب

روغن کنجد 500 میلی لیتر عقاب

195000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کرم کنجد بدون شکر 350 گرمی عقاب

کرم کنجد بدون شکر 350 گرمی عقاب

140000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنجد برشته 20 گرم عقاب

کنجد برشته 20 گرم عقاب

7900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنجد20 گرمی عقاب

کنجد20 گرمی عقاب

7900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنجد بو داده 250 گرمی برسام

کنجد بو داده 250 گرمی برسام

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ذرت 450 گرمی برتر

ذرت 450 گرمی برتر

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ذرت 300 گرمی همدل

ذرت 300 گرمی همدل

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کرم کنجد کاکائو 350 گرمی عقاب

کرم کنجد کاکائو 350 گرمی عقاب

117000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کرم کنجد قهوه 350 گرمی عقاب

کرم کنجد قهوه 350 گرمی عقاب

117000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کرم کنجد ساده 350 گرمی عقاب

کرم کنجد ساده 350 گرمی عقاب

116000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کرم کنجد ساده 350 گرمی عقاب

کرم کنجد ساده 350 گرمی عقاب

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنجد برشته نمکی 120 گرمی عقاب

کنجد برشته نمکی 120 گرمی عقاب

55000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنجد برشته 120 گرمی عقاب

کنجد برشته 120 گرمی عقاب

55000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کرم کنجد 250 گرمی دکتر کارنیک

کرم کنجد 250 گرمی دکتر کارنیک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنجد برشته 120 گرمی برتر

کنجد برشته 120 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنجد 80 گرمی گلها

کنجد 80 گرمی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
روغن

روغن

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد