» محصولات » خشکبار » میوه‌های خشک » انجیر
دسته بندی ها
فیلترها
  • برتر
  • خشکپاک
  • مانی
  • کمتر از 250 گرم
  • 250 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
انجیر تازه 400 گرمی  Premium Quality

انجیر تازه 400 گرمی Premium Quality

148000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
انجیر خشک 400 گرمی  Premium Quality

انجیر خشک 400 گرمی Premium Quality

520000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
انجیر خشک 350 گرم مانی

انجیر خشک 350 گرم مانی

310000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
انجیر خشک 450 گرمی خشکپاک

انجیر خشک 450 گرمی خشکپاک

330000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
انجیر خشک 400 گرمی خشکپاک

انجیر خشک 400 گرمی خشکپاک

355000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
انجیر ویژه 200 گرمی برتر

انجیر ویژه 200 گرمی برتر

195000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
انجیر خشک 160 گرمی مانی

انجیر خشک 160 گرمی مانی

148000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
انجیر ویژه 400 گرمی برتر

انجیر ویژه 400 گرمی برتر

248000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
انجیر خشک 450 گرمی برتر

انجیر خشک 450 گرمی برتر

420000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
انجیر ویژه 250 گرمی برتر

انجیر ویژه 250 گرمی برتر

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد