» محصولات » خشکبار » میوه‌های خشک
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
انجیر تازه 400 گرمی  Premium Quality

انجیر تازه 400 گرمی Premium Quality

148000 تومان

تومان

خریدتعداد
انجیر خشک 400 گرمی  Premium Quality

انجیر خشک 400 گرمی Premium Quality

520000 تومان

تومان

خریدتعداد
انجیر خشک 350 گرم مانی

انجیر خشک 350 گرم مانی

310000 تومان

تومان

خریدتعداد
میوه خشک  150 گرمی میگون

میوه خشک 150 گرمی میگون

185000 تومان

تومان

خریدتعداد
رطب 680 گرمی صادراتی کوهستان

رطب 680 گرمی صادراتی کوهستان

135000 تومان

تومان

خریدتعداد
خرمای میشو 700 گرم کوهستان

خرمای میشو 700 گرم کوهستان

105000 تومان

تومان

خریدتعداد
خرمای پیارم 500 گرمی کوهستان

خرمای پیارم 500 گرمی کوهستان

240000 تومان

تومان

خریدتعداد
خرما کوهستان

خرما کوهستان

125000 تومان

تومان

خریدتعداد
انجیر خشک 450 گرمی خشکپاک

انجیر خشک 450 گرمی خشکپاک

330000 تومان

تومان

خریدتعداد
پوره میوه و غلات هیپ

پوره میوه و غلات هیپ

137000 تومان

تومان

خریدتعداد
انجیر خشک 400 گرمی خشکپاک

انجیر خشک 400 گرمی خشکپاک

355000 تومان

تومان

خریدتعداد
توت خشک  350 گرمی خشکپاک

توت خشک 350 گرمی خشکپاک

255000 تومان

تومان

خریدتعداد
خرما ساغر طلایی

خرما ساغر طلایی

119000 تومان

تومان

خریدتعداد
آلو بخارا 400 گرمی سحر خیز

آلو بخارا 400 گرمی سحر خیز

170000 تومان

تومان

خریدتعداد
برگه زرد آلو 450 گرمی خشکپاک

برگه زرد آلو 450 گرمی خشکپاک

220000 تومان

تومان

خریدتعداد
قیسی 380 گرمی خشکپاک

قیسی 380 گرمی خشکپاک

240000 تومان

تومان

خریدتعداد
قیسی 450 گرمی برتر

قیسی 450 گرمی برتر

265000 تومان

تومان

خریدتعداد
آلبالو خشک برتر

آلبالو خشک برتر

80000 تومان

تومان

خریدتعداد
آلو برغانی 450 گرمی برتر

آلو برغانی 450 گرمی برتر

165000 تومان

تومان

خریدتعداد
آلو 450 گرمی برتر

آلو 450 گرمی برتر

189000 تومان

تومان

خریدتعداد
آلبالو خشک دودی 250 گرمی برتر

آلبالو خشک دودی 250 گرمی برتر

110000 تومان

تومان

خریدتعداد
انجیر ویژه 200 گرمی برتر

انجیر ویژه 200 گرمی برتر

195000 تومان

تومان

خریدتعداد
قیسی 400 گرمی برتر

قیسی 400 گرمی برتر

235000 تومان

تومان

خریدتعداد
خرما پیارم 250 گرمی پارسان

خرما پیارم 250 گرمی پارسان

0 تومان

تومان

خریدتعداد
خرما پیارم 500 گرمی پارسان

خرما پیارم 500 گرمی پارسان

0 تومان

تومان

خریدتعداد
خرما ربی 500 گرمی پارسان

خرما ربی 500 گرمی پارسان

0 تومان

تومان

خریدتعداد
خرمای چاپ 500 گرمی پارسان

خرمای چاپ 500 گرمی پارسان

0 تومان

تومان

خریدتعداد
انجیر خشک 160 گرمی مانی

انجیر خشک 160 گرمی مانی

148000 تومان

تومان

خریدتعداد
قیسی 190 گرمی مانی

قیسی 190 گرمی مانی

98000 تومان

تومان

خریدتعداد
توت خشک مانی 30 گرم

توت خشک مانی 30 گرم

45000 تومان

تومان

خریدتعداد
آلوچه 450 گرمی قرمز برتر

آلوچه 450 گرمی قرمز برتر

155000 تومان

تومان

خریدتعداد
خرما پیارم 300 گرمی برتر

خرما پیارم 300 گرمی برتر

0 تومان

تومان

خریدتعداد
خرما پیارم 280 گرمی برتر

خرما پیارم 280 گرمی برتر

0 تومان

تومان

خریدتعداد
توت خشک 170 گرمی برتر

توت خشک 170 گرمی برتر

140000 تومان

تومان

خریدتعداد
انجیر ویژه 400 گرمی برتر

انجیر ویژه 400 گرمی برتر

248000 تومان

تومان

خریدتعداد
آلو برقانی 550 گرمی برتر

آلو برقانی 550 گرمی برتر

0 تومان

تومان

خریدتعداد
آلو بخارا 600 گرمی برتر

آلو بخارا 600 گرمی برتر

0 تومان

تومان

خریدتعداد
آلو بخارا 300 گرمی برتر

آلو بخارا 300 گرمی برتر

135000 تومان

تومان

خریدتعداد
آلو 300 گرمی برتر

آلو 300 گرمی برتر

135000 تومان

تومان

خریدتعداد
انجیر خشک 450 گرمی برتر

انجیر خشک 450 گرمی برتر

420000 تومان

تومان

خریدتعداد
برگه زردآلو 450 گرمی برتر

برگه زردآلو 450 گرمی برتر

245000 تومان

تومان

خریدتعداد
آلوچه 450 گرمی برتر

آلوچه 450 گرمی برتر

165000 تومان

تومان

خریدتعداد
خرما خاصویی 250 گرمی مزمز

خرما خاصویی 250 گرمی مزمز

30000 تومان

تومان

خریدتعداد
انجیر ویژه 250 گرمی برتر

انجیر ویژه 250 گرمی برتر

تومان

تومان

خریدتعداد
قیسی 400 گرمی برتر

قیسی 400 گرمی برتر

تومان

تومان

خریدتعداد