» محصولات » خشکبار » خشکبار و آجیل » بادام
دسته بندی ها
فیلترها
 • برتر
 • خشکپاک
 • چی توز
 • مزمز
 • نوترامیکس (چی توز)
 • مانی
 • نیک نوک (Nic noc)
 • بادام زمینی
 • بادام درختی
 • بادام هندی
 • کمتر از 150 گرم
 • 150 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
بادام با پوست 400 گرمی  Premium Quality

بادام با پوست 400 گرمی Premium Quality

288000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز بادام زمینی 400 گرمی Premium Quality

مغز بادام زمینی 400 گرمی Premium Quality

88000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام هندی خام 400 گرمی Premium Quality

بادام هندی خام 400 گرمی Premium Quality

480000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام هندی 400 گرمی Premium Quality

بادام هندی 400 گرمی Premium Quality

480000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام درختی خام 400 گرمی Premium Quality

بادام درختی خام 400 گرمی Premium Quality

360000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی نیک نوک

بادام زمینی نیک نوک

165000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی 110 گرم نیک نوک

بادام زمینی 110 گرم نیک نوک

165000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام شور 450 گرمی خشکپاک

بادام شور 450 گرمی خشکپاک

467000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام خام 450 گرمی خشکپاک

بادام خام 450 گرمی خشکپاک

467000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام هندی 450 گرمی خشکپاک

بادام هندی 450 گرمی خشکپاک

470000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال بادام 150 گرمی برتر

خلال بادام 150 گرمی برتر

195000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی نمکی 500 گرمی مزمز

بادام زمینی نمکی 500 گرمی مزمز

100000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام هندی 85 گرمی مزمز

بادام هندی 85 گرمی مزمز

90000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام هندی نمکی نوترامیکس

بادام هندی نمکی نوترامیکس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی سرکه ای 40 گرمی نوترامیکس

بادام زمینی سرکه ای 40 گرمی نوترامیکس

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی نمکی کوچک 20 گرمی مزمز

بادام زمینی نمکی کوچک 20 گرمی مزمز

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی نمکی 40 گرمی چی‌توز

بادام زمینی نمکی 40 گرمی چی‌توز

12000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام درختی 40 گرمی نوترامیکس

بادام درختی 40 گرمی نوترامیکس

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام هندی مانی 70 گرم

بادام هندی مانی 70 گرم

75000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام هندی مانی 30 گرم

بادام هندی مانی 30 گرم

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز بادام شور مانی 30 گرم

مغز بادام شور مانی 30 گرم

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی مانی 40 گرم

بادام زمینی مانی 40 گرم

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز بادام شور 250 گرمی برتر

مغز بادام شور 250 گرمی برتر

247000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام هندی 450 گرمی برتر

بادام هندی 450 گرمی برتر

560000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز بادام خام 450 گرمی برتر

مغز بادام خام 450 گرمی برتر

455000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز بادام شور 450 گرمی برتر

مغز بادام شور 450 گرمی برتر

456000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام هندی کوچک 35 گرمی مزمز

بادام هندی کوچک 35 گرمی مزمز

40000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام هندی کوچک 40 گرمی مزمز

بادام هندی کوچک 40 گرمی مزمز

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام درختی نمکی کوچک 35 گرمی مزمز

بادام درختی نمکی کوچک 35 گرمی مزمز

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام درختی نمکی بزرگ 80 گرمی مزمز

بادام درختی نمکی بزرگ 80 گرمی مزمز

70000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی روکشدار کچاپ 35 گرمی مزمز

بادام زمینی روکشدار کچاپ 35 گرمی مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی روکشدار فلفلی 35 گرمی مزمز

بادام زمینی روکشدار فلفلی 35 گرمی مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی روکشدار سرکه بالزامیک 35 گرمی مزمز

بادام زمینی روکشدار سرکه بالزامیک 35 گرمی مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی برشته 40 گرمی مزمز

بادام زمینی برشته 40 گرمی مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی روکشدار پنیری 35 گرمی مزمز

بادام زمینی روکشدار پنیری 35 گرمی مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی روکشدار دودی 35 گرمی مزمز

بادام زمینی روکشدار دودی 35 گرمی مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی و کشمش متوسط 40 گرمی مزمز

بادام زمینی و کشمش متوسط 40 گرمی مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی نمکی بزرگ 85 گرمی مزمز

بادام زمینی نمکی بزرگ 85 گرمی مزمز

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی فلفلی متوسط 40 گرمی مزمز

بادام زمینی فلفلی متوسط 40 گرمی مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی نمکی متوسط 40 گرمی مزمز

بادام زمینی نمکی متوسط 40 گرمی مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی سرکه‌ای 40 گرمی مزمز

بادام زمینی سرکه‌ای 40 گرمی مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد