» محصولات » خشکبار » خشکبار و آجیل » پسته
دسته بندی ها
فیلترها
 • گلستان
 • برتر
 • خشکپاک
 • مزمز
 • مانی
 • لورا (Loura)
 • سنجابک
 • نیک نوک (Nic noc)
 • کمتر از 250 گرم
 • 250 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
مغز پسته شور 400 گرمی Premium Quality

مغز پسته شور 400 گرمی Premium Quality

524000 تومان

تومان

خریدتعداد
پسته خام 400 گرمی Premium Quality

پسته خام 400 گرمی Premium Quality

356000 تومان

تومان

خریدتعداد
پسته نمکی 400 گرمی Premium Quality

پسته نمکی 400 گرمی Premium Quality

380000 تومان

تومان

خریدتعداد
پسته قوطی 200 گرم گلستان

پسته قوطی 200 گرم گلستان

199000 تومان

تومان

خریدتعداد
مغزپسته 30 گرم سنجابک

مغزپسته 30 گرم سنجابک

50000 تومان

تومان

خریدتعداد
پسته نمکی قوطی 170 گرمی برتر

پسته نمکی قوطی 170 گرمی برتر

160000 تومان

تومان

خریدتعداد
پسته 180 گرم صادراتی لورا

پسته 180 گرم صادراتی لورا

225000 تومان

تومان

خریدتعداد
پسته اکبری بزرگ 75 گرمی مزمز

پسته اکبری بزرگ 75 گرمی مزمز

50000 تومان

تومان

خریدتعداد
پسته اکبری متوسط 45 گرمی مزمز

پسته اکبری متوسط 45 گرمی مزمز

30000 تومان

تومان

خریدتعداد
پسته اکبری خام 450 گرمی گلستان

پسته اکبری خام 450 گرمی گلستان

420000 تومان

تومان

خریدتعداد
پسته ممتاز 450 گرمی گلستان

پسته ممتاز 450 گرمی گلستان

399000 تومان

تومان

خریدتعداد
خلال پسته 150 گرمی برتر

خلال پسته 150 گرمی برتر

340000 تومان

تومان

خریدتعداد
پسته زعفرانی 45 گرمی مزمز

پسته زعفرانی 45 گرمی مزمز

30000 تومان

تومان

خریدتعداد
پسته برشته شور مانی 330 گرم

پسته برشته شور مانی 330 گرم

300000 تومان

تومان

خریدتعداد
پسته برشته شور مانی 45 گرم

پسته برشته شور مانی 45 گرم

35000 تومان

تومان

خریدتعداد
مغز پسته 200 گرمی خام برتر

مغز پسته 200 گرمی خام برتر

255000 تومان

تومان

خریدتعداد
پسته فندقی 450 گرمی برتر

پسته فندقی 450 گرمی برتر

0 تومان

تومان

خریدتعداد
پسته اکبری خام 450 گرمی برتر

پسته اکبری خام 450 گرمی برتر

353000 تومان

تومان

خریدتعداد
پسته اکبری 450 گرمی برتر

پسته اکبری 450 گرمی برتر

394000 تومان

تومان

خریدتعداد
پسته اکبری بزرگ 75 گرمی مزمز

پسته اکبری بزرگ 75 گرمی مزمز

50000 تومان

تومان

خریدتعداد