» محصولات » خشکبار » خشکبار و آجیل » آجیل مخلوط
دسته بندی ها
فیلترها
 • برتر
 • خشکپاک
 • چی توز
 • مزمز
 • مانی
 • دینگ دانگ (Ding Dong)
 • شور
 • شیرین
 • میکس
 • کمتر از 100 گرم
 • 100 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
آجیل مخلوط فلفلی 400 گرمی  Premium Quality

آجیل مخلوط فلفلی 400 گرمی Premium Quality

420000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل استوایی 150 گرمی مانی

آجیل استوایی 150 گرمی مانی

98000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل دینگ دانگ میکس مشکی

آجیل دینگ دانگ میکس مشکی

60000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل مخلوط استوا قوطی 170 گرمی برتر

آجیل مخلوط استوا قوطی 170 گرمی برتر

150000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل مخلوط ساده بزرگ و رست شده مزمز

آجیل مخلوط ساده بزرگ و رست شده مزمز

80000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل مخلوط دلوکس مزمز 300 گرم

آجیل مخلوط دلوکس مزمز 300 گرم

250000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل مخلوط کلاسیک 300 گرم بزرگ مزمز

آجیل مخلوط کلاسیک 300 گرم بزرگ مزمز

250000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل مخلوط اکسترا مزمز

آجیل مخلوط اکسترا مزمز

150000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل نخود چی کشمش مزمز

آجیل نخود چی کشمش مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل مخلوط شیرین 150 گرمی مانی

آجیل مخلوط شیرین 150 گرمی مانی

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل شیرین 450 گرمی خشکپاک

آجیل شیرین 450 گرمی خشکپاک

370000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل شور 450 گرمی خشکپاک

آجیل شور 450 گرمی خشکپاک

385000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل میکس 100 گرمی دینگ دانگ

آجیل میکس 100 گرمی دینگ دانگ

67000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل و اسنک سبز و قرمز 100 گرمی دینگ دانگ

آجیل و اسنک سبز و قرمز 100 گرمی دینگ دانگ

62000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل واسنک نارنجی 100 گرمی دینگ دانگ

آجیل واسنک نارنجی 100 گرمی دینگ دانگ

62000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل و میوه 55 گرمی چی توز

آجیل و میوه 55 گرمی چی توز

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکتل شیرین مانی 65 گرم

کوکتل شیرین مانی 65 گرم

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکتل استوایی مانی 65 گرم

کوکتل استوایی مانی 65 گرم

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل طلایی 450 گرمی برتر

آجیل طلایی 450 گرمی برتر

400000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد