» محصولات » خشکبار » خشکبار و آجیل
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
آجیل مخلوط فلفلی 400 گرمی  Premium Quality

آجیل مخلوط فلفلی 400 گرمی Premium Quality

420000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام با پوست 400 گرمی  Premium Quality

بادام با پوست 400 گرمی Premium Quality

288000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه هندوانه 400 گرمی  Premium Quality

تخمه هندوانه 400 گرمی Premium Quality

112000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه کدو مرمری 400 گرمی  Premium Quality

تخمه کدو مرمری 400 گرمی Premium Quality

124000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه کدو مشهدی 400 گرمی Premium Quality

تخمه کدو مشهدی 400 گرمی Premium Quality

156000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه ژاپنی 400 گرمی Premium Quality

تخمه ژاپنی 400 گرمی Premium Quality

224000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان 400 گرمی  Premium Quality

تخمه آفتابگردان 400 گرمی Premium Quality

88000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز بادام زمینی 400 گرمی Premium Quality

مغز بادام زمینی 400 گرمی Premium Quality

88000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز پسته شور 400 گرمی Premium Quality

مغز پسته شور 400 گرمی Premium Quality

524000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته خام 400 گرمی Premium Quality

پسته خام 400 گرمی Premium Quality

356000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته نمکی 400 گرمی Premium Quality

پسته نمکی 400 گرمی Premium Quality

380000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام هندی خام 400 گرمی Premium Quality

بادام هندی خام 400 گرمی Premium Quality

480000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام هندی 400 گرمی Premium Quality

بادام هندی 400 گرمی Premium Quality

480000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام درختی خام 400 گرمی Premium Quality

بادام درختی خام 400 گرمی Premium Quality

360000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فندق بزرگ 80 گرمی مزمز

فندق بزرگ 80 گرمی مزمز

70000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل استوایی 150 گرمی مانی

آجیل استوایی 150 گرمی مانی

98000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی نیک نوک

بادام زمینی نیک نوک

165000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی 110 گرم نیک نوک

بادام زمینی 110 گرم نیک نوک

165000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته قوطی 200 گرم گلستان

پسته قوطی 200 گرم گلستان

199000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل دینگ دانگ میکس مشکی

آجیل دینگ دانگ میکس مشکی

60000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغزپسته 30 گرم سنجابک

مغزپسته 30 گرم سنجابک

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته نمکی قوطی 170 گرمی برتر

پسته نمکی قوطی 170 گرمی برتر

160000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل مخلوط استوا قوطی 170 گرمی برتر

آجیل مخلوط استوا قوطی 170 گرمی برتر

150000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل مخلوط ساده بزرگ و رست شده مزمز

آجیل مخلوط ساده بزرگ و رست شده مزمز

80000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل مخلوط دلوکس مزمز 300 گرم

آجیل مخلوط دلوکس مزمز 300 گرم

250000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل مخلوط کلاسیک 300 گرم بزرگ مزمز

آجیل مخلوط کلاسیک 300 گرم بزرگ مزمز

250000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل مخلوط اکسترا مزمز

آجیل مخلوط اکسترا مزمز

150000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل نخود چی کشمش مزمز

آجیل نخود چی کشمش مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته 180 گرم صادراتی لورا

پسته 180 گرم صادراتی لورا

225000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان لیمویی 125 گرمی مزمز

تخمه آفتابگردان لیمویی 125 گرمی مزمز

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته اکبری بزرگ 75 گرمی مزمز

پسته اکبری بزرگ 75 گرمی مزمز

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان نمکی 125 گرمی سنجابک

تخمه آفتابگردان نمکی 125 گرمی سنجابک

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه هندوانه 90گرمی سنجابک

تخمه هندوانه 90گرمی سنجابک

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان تپل آبلیمویی 125 گرمی سنجابک

تخمه آفتابگردان تپل آبلیمویی 125 گرمی سنجابک

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل مخلوط شیرین 150 گرمی مانی

آجیل مخلوط شیرین 150 گرمی مانی

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان لیمویی 200 گرمی مزمز

تخمه آفتابگردان لیمویی 200 گرمی مزمز

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته اکبری متوسط 45 گرمی مزمز

پسته اکبری متوسط 45 گرمی مزمز

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز تخمه آفتابگردان سرکه ای 45 گرمی مزمز

مغز تخمه آفتابگردان سرکه ای 45 گرمی مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته اکبری خام 450 گرمی گلستان

پسته اکبری خام 450 گرمی گلستان

420000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته ممتاز 450 گرمی گلستان

پسته ممتاز 450 گرمی گلستان

399000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان با گلپر 120 گرمی سنجابک

تخمه آفتابگردان با گلپر 120 گرمی سنجابک

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل شیرین 450 گرمی خشکپاک

آجیل شیرین 450 گرمی خشکپاک

370000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام شور 450 گرمی خشکپاک

بادام شور 450 گرمی خشکپاک

467000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام خام 450 گرمی خشکپاک

بادام خام 450 گرمی خشکپاک

467000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز فندق 450 گرمی خشکپاک

مغز فندق 450 گرمی خشکپاک

430000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته کله قوچی شور 400 گرمی خشکپاک

پسته کله قوچی شور 400 گرمی خشکپاک

350000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه کدو مشهدی 450 گرمی خشکپاک

تخمه کدو مشهدی 450 گرمی خشکپاک

190000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته کله قوچی خام 400 گرمی خشکپاک

پسته کله قوچی خام 400 گرمی خشکپاک

350000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام هندی 450 گرمی خشکپاک

بادام هندی 450 گرمی خشکپاک

470000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل شور 450 گرمی خشکپاک

آجیل شور 450 گرمی خشکپاک

385000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه ژاپنی 370 گرمی خشکپاک

تخمه ژاپنی 370 گرمی خشکپاک

165000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه هندوانه 450 گرمی خشکپاک

تخمه هندوانه 450 گرمی خشکپاک

148000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه کدو مرمری 400 گرمی خشکپاک

تخمه کدو مرمری 400 گرمی خشکپاک

198000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه کدو مرمری 400 گرمی برتر

تخمه کدو مرمری 400 گرمی برتر

165000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال بادام 150 گرمی برتر

خلال بادام 150 گرمی برتر

195000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خلال پسته 150 گرمی برتر

خلال پسته 150 گرمی برتر

340000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی نمکی 500 گرمی مزمز

بادام زمینی نمکی 500 گرمی مزمز

100000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام هندی 85 گرمی مزمز

بادام هندی 85 گرمی مزمز

90000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل میکس 100 گرمی دینگ دانگ

آجیل میکس 100 گرمی دینگ دانگ

67000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل و اسنک سبز و قرمز 100 گرمی دینگ دانگ

آجیل و اسنک سبز و قرمز 100 گرمی دینگ دانگ

62000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  بعدی  آخرین