» محصولات » خشکبار » کشمش
دسته بندی ها
فیلترها
  • برتر
  • خشکپاک
  • مانی
  • کمتر از 250 گرم
  • 250 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
مویز 900 گرمی  Premium Quality

مویز 900 گرمی Premium Quality

558000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش طلائی 400 گرمی  Premium Quality

کشمش طلائی 400 گرمی Premium Quality

88000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش سبز 400 گرمی  Premium Quality

کشمش سبز 400 گرمی Premium Quality

112000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش پلوئی 900 گرمی  Premium Quality

کشمش پلوئی 900 گرمی Premium Quality

162000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مویز 250 گرمی برتر

مویز 250 گرمی برتر

160000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش پلویی 350 گرمی خشکپاک

کشمش پلویی 350 گرمی خشکپاک

65000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مویز 450 گرمی خشکپاک

مویز 450 گرمی خشکپاک

300000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش طلایی 450 گرمی برتر

کشمش طلایی 450 گرمی برتر

115000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش دالار

کشمش دالار

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش 300  گرمی گلستان

کشمش 300 گرمی گلستان

45000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش آفتابی مانی 450 گرم

کشمش آفتابی مانی 450 گرم

65000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش سبز 250 گرمی برتر

کشمش سبز 250 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش پلویی 250 گرمی برتر

کشمش پلویی 250 گرمی برتر

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مویز 450 گرمی برتر

مویز 450 گرمی برتر

299000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش پلویی 900 گرمی برتر

کشمش پلویی 900 گرمی برتر

170000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش سبز قلمی 450 گرمی برتر

کشمش سبز قلمی 450 گرمی برتر

140000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش پلویی 450 گرمی برتر

کشمش پلویی 450 گرمی برتر

85000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش پلویی سطلی دسته دار گلها

کشمش پلویی سطلی دسته دار گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش پلویی سلفونی گلها

کشمش پلویی سلفونی گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد