» محصولات » خشکبار
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
انجیر تازه 400 گرمی Premium Quality

انجیر تازه 400 گرمی Premium Quality

148000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل مخلوط فلفلی 400 گرمی  Premium Quality

آجیل مخلوط فلفلی 400 گرمی Premium Quality

420000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام با پوست 400 گرمی  Premium Quality

بادام با پوست 400 گرمی Premium Quality

288000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه هندوانه 400 گرمی  Premium Quality

تخمه هندوانه 400 گرمی Premium Quality

112000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه کدو مرمری 400 گرمی  Premium Quality

تخمه کدو مرمری 400 گرمی Premium Quality

124000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه کدو مشهدی 400 گرمی Premium Quality

تخمه کدو مشهدی 400 گرمی Premium Quality

156000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه ژاپنی 400 گرمی Premium Quality

تخمه ژاپنی 400 گرمی Premium Quality

224000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان 400 گرمی  Premium Quality

تخمه آفتابگردان 400 گرمی Premium Quality

88000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
توت خشک 400 گرمی Premium Quality

توت خشک 400 گرمی Premium Quality

512000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
انجیر خشک 400 گرمی Premium Quality

انجیر خشک 400 گرمی Premium Quality

520000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نخودچی 400 گرمی Premium Quality

نخودچی 400 گرمی Premium Quality

132000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز بادام زمینی 400 گرمی Premium Quality

مغز بادام زمینی 400 گرمی Premium Quality

88000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز پسته شور 400 گرمی Premium Quality

مغز پسته شور 400 گرمی Premium Quality

524000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته خام 400 گرمی Premium Quality

پسته خام 400 گرمی Premium Quality

356000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته نمکی 400 گرمی Premium Quality

پسته نمکی 400 گرمی Premium Quality

380000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام هندی خام 400 گرمی Premium Quality

بادام هندی خام 400 گرمی Premium Quality

480000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام هندی 400 گرمی Premium Quality

بادام هندی 400 گرمی Premium Quality

480000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام درختی خام 400 گرمی Premium Quality

بادام درختی خام 400 گرمی Premium Quality

360000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سویا آجیل 400 گرمی Premium Quality

سویا آجیل 400 گرمی Premium Quality

52000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
زغال اخته خشک 900 گرمی Premium Quality

زغال اخته خشک 900 گرمی Premium Quality

297000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مویز 900 گرمی Premium Quality

مویز 900 گرمی Premium Quality

558000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش طلائی 400 گرمی Premium Quality

کشمش طلائی 400 گرمی Premium Quality

88000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش سبز 400 گرمی Premium Quality

کشمش سبز 400 گرمی Premium Quality

112000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کشمش پلوئی 900 گرمی Premium Quality

کشمش پلوئی 900 گرمی Premium Quality

162000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فندق بزرگ 80 گرمی مزمز

فندق بزرگ 80 گرمی مزمز

70000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل استوایی 150 گرمی مانی

آجیل استوایی 150 گرمی مانی

98000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خرمای لولو 300 گرمی پاکتی زیپ دار سلام

خرمای لولو 300 گرمی پاکتی زیپ دار سلام

41500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
انجیر خشک 350 گرم مانی

انجیر خشک 350 گرم مانی

310000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی نیک نوک

بادام زمینی نیک نوک

165000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بادام زمینی 110 گرم نیک نوک

بادام زمینی 110 گرم نیک نوک

165000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته قوطی 200 گرم گلستان

پسته قوطی 200 گرم گلستان

199000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل دینگ دانگ میکس مشکی

آجیل دینگ دانگ میکس مشکی

60000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغزپسته 30 گرم سنجابک

مغزپسته 30 گرم سنجابک

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته نمکی قوطی 170 گرمی برتر

پسته نمکی قوطی 170 گرمی برتر

160000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل مخلوط استوا قوطی 170 گرمی برتر

آجیل مخلوط استوا قوطی 170 گرمی برتر

150000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میوه خشک 150 گرمی میگون

میوه خشک 150 گرمی میگون

185000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل مخلوط ساده بزرگ و رست شده مزمز

آجیل مخلوط ساده بزرگ و رست شده مزمز

80000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل مخلوط دلوکس مزمز 300 گرم

آجیل مخلوط دلوکس مزمز 300 گرم

250000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل مخلوط کلاسیک 300 گرم بزرگ مزمز

آجیل مخلوط کلاسیک 300 گرم بزرگ مزمز

250000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل مخلوط اکسترا مزمز

آجیل مخلوط اکسترا مزمز

150000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
رطب 680 گرمی صادراتی کوهستان

رطب 680 گرمی صادراتی کوهستان

135000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خرمای میشو 700 گرم کوهستان

خرمای میشو 700 گرم کوهستان

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کنجد عسلی عقاب

کنجد عسلی عقاب

8000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خرمای پیارم 500 گرمی کوهستان

خرمای پیارم 500 گرمی کوهستان

240000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل نخود چی کشمش مزمز

آجیل نخود چی کشمش مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خرما کوهستان

خرما کوهستان

125000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مویز 250 گرمی برتر

مویز 250 گرمی برتر

160000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
انجیر خشک 450 گرمی خشکپاک

انجیر خشک 450 گرمی خشکپاک

330000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پوره میوه و غلات هیپ

پوره میوه و غلات هیپ

137000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته 180 گرم صادراتی لورا

پسته 180 گرم صادراتی لورا

225000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان لیمویی 125 گرمی مزمز

تخمه آفتابگردان لیمویی 125 گرمی مزمز

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته اکبری بزرگ 75 گرمی مزمز

پسته اکبری بزرگ 75 گرمی مزمز

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان نمکی 125 گرمی سنجابک

تخمه آفتابگردان نمکی 125 گرمی سنجابک

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه هندوانه 90گرمی سنجابک

تخمه هندوانه 90گرمی سنجابک

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان تپل آبلیمویی 125 گرمی سنجابک

تخمه آفتابگردان تپل آبلیمویی 125 گرمی سنجابک

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آجیل مخلوط شیرین 150 گرمی مانی

آجیل مخلوط شیرین 150 گرمی مانی

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخمه آفتابگردان لیمویی 200 گرمی مزمز

تخمه آفتابگردان لیمویی 200 گرمی مزمز

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته اکبری متوسط 45 گرمی مزمز

پسته اکبری متوسط 45 گرمی مزمز

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز تخمه آفتابگردان سرکه ای 45 گرمی مزمز

مغز تخمه آفتابگردان سرکه ای 45 گرمی مزمز

10000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پسته اکبری خام 450 گرمی گلستان

پسته اکبری خام 450 گرمی گلستان

420000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  4  بعدی  آخرین