» محصولات » چای و دمنوش » کافی میکس
دسته بندی ها
فیلترها
 • کمتر از 6 عدد
 • 6 عدد و بیشتر
 • کمتر از 250 گرم
 • 250 گرم و بیشتر
 • نستله (Nestle)
 • نسکافه (Nescafe)
 • کوپا (Copa)
 • لاوازا (Lavaza)
 • مولتی کافه (Multicafe)
 • کلاسنو (Klassno)
 • علی کافه (Alicafe)
 • لافستا (Lafesta)
 • تورابیکا (Torabika)
 • کارت نویر (Carte Noire)
 • جاکوبز (Jacobs)
 • موکاته (Mokate)
 • دیویدوف (Davidoff)
 • گوددی (Good Day)
 • کافی بایت (Cafe Bite)
 • آروما (Bon Aroma)
 • لاندسا (Landessa)
 • تسترچویس (Taster Choice)
 • ریچ (Rich)
 • اوویتن کوبیز ( Oviten Cobiz )
 • بیشتر...
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
کافی میکس لیوانی کدبری

کافی میکس لیوانی کدبری

120000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کافی میکس سبز 200 گرم جاکوبس

کافی میکس سبز 200 گرم جاکوبس

430000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نسکافه گلد باریستا

نسکافه گلد باریستا

485000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کافی میکس 100 گرم Fine Aroma دیویدوف

کافی میکس 100 گرم Fine Aroma دیویدوف

360000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کافی میکس 100 گرم اسپرسو 57 دیویدوف

کافی میکس 100 گرم اسپرسو 57 دیویدوف

360000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آیس کافی موکا نسکافه

آیس کافی موکا نسکافه

70000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
آیس کافی کاپو چینو لاندسا

آیس کافی کاپو چینو لاندسا

100000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قهوه گلد 100 گرمی مولتی‌‌‌‌کافه

قهوه گلد 100 گرمی مولتی‌‌‌‌کافه

186000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کافی میکس کلاسیک 3 در 1 گلها

کافی میکس کلاسیک 3 در 1 گلها

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کافی کریمر 400 گرم پاکتی موکاته

کافی کریمر 400 گرم پاکتی موکاته

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دارک چاکلت 180 گرم 10 عددی موکاته

دارک چاکلت 180 گرم 10 عددی موکاته

135000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کافی کریمر 350 گرم قوطی موکاته

کافی کریمر 350 گرم قوطی موکاته

170000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کافی میکس طلایی 400 گرمی علی کافه

کافی میکس طلایی 400 گرمی علی کافه

285000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کافی میکس 3*1 کارامل 12 عددی مولتی‌‌‌‌کافه

کافی میکس 3*1 کارامل 12 عددی مولتی‌‌‌‌کافه

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاپوچینو اینترنشنال اسکینی 168 گرمی موکات

کاپوچینو اینترنشنال اسکینی 168 گرمی موکات

170000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کافی میکس 2*1، 10 عددی موکات

کافی میکس 2*1، 10 عددی موکات

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کافی میکس 3 در 1 موکات 10 عددی کوچک

کافی میکس 3 در 1 موکات 10 عددی کوچک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کافی میکس 2*1، 24 عددی موکاته

کافی میکس 2*1، 24 عددی موکاته

230000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کافی میکس 2*1 بدون شکر 25 عددی مولتی‌‌‌‌کافه

کافی میکس 2*1 بدون شکر 25 عددی مولتی‌‌‌‌کافه

140000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاپوچینو کلاسیک 25 عددی 18 گرمی مولتی‌‌‌‌کافه

کاپوچینو کلاسیک 25 عددی 18 گرمی مولتی‌‌‌‌کافه

210000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قهوه هات چاکلت 20 عددی کوپا

قهوه هات چاکلت 20 عددی کوپا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پودربرومی (شیرکاکائو) 350 قوطی لافستا

پودربرومی (شیرکاکائو) 350 قوطی لافستا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوپا کافی شکلاتی(24ساشه)

کوپا کافی شکلاتی(24ساشه)

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوپا کافی هات چاکلت (20 ساشه)

کوپا کافی هات چاکلت (20 ساشه)

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کافی میکس 1*3 فندقی 18 عددی کوپا

کافی میکس 1*3 فندقی 18 عددی کوپا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کافی میکس 1*3 شکلاتی 18 عددی کوپا

کافی میکس 1*3 شکلاتی 18 عددی کوپا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوبیس کافی کریمر

دوبیس کافی کریمر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوبیس کاپوچینو کلاسیک

دوبیس کاپوچینو کلاسیک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوبیس کافی میکس 1*3 کلاسیک (20 عددی)

دوبیس کافی میکس 1*3 کلاسیک (20 عددی)

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوبیس کافی میکس 50 عددی

دوبیس کافی میکس 50 عددی

185000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوبیس کافه اسپرسو کلاسیک

دوبیس کافه اسپرسو کلاسیک

155000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دوبیس کافه اسپرسو گلد

دوبیس کافه اسپرسو گلد

155000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کافی میکس 3*1، 25 عددی مولتی‌‌‌‌کافه

کافی میکس 3*1، 25 عددی مولتی‌‌‌‌کافه

127000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پک قهوه گلد + کافی کریمر 300 گرمی مولتی‌‌‌‌کافه

پک قهوه گلد + کافی کریمر 300 گرمی مولتی‌‌‌‌کافه

215050 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پک قهوه کلاسیک + کافی کریمر 300 گرمی مولتی‌‌‌‌کافه

پک قهوه کلاسیک + کافی کریمر 300 گرمی مولتی‌‌‌‌کافه

158950 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاپوچینو کلاسیک 12 عددی مولتی‌‌‌‌کافه

کاپوچینو کلاسیک 12 عددی مولتی‌‌‌‌کافه

90000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاپوچینو کارامل 8 عددی کلاسنو

کاپوچینو کارامل 8 عددی کلاسنو

90000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاپوچینو موکا 8 عددی کلاسنو

کاپوچینو موکا 8 عددی کلاسنو

90000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاپوچینو خامه 100 گرمی کلاسنو

کاپوچینو خامه 100 گرمی کلاسنو

90000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سریال میکس صبحانه 20 عددی 560 گرم کلاسنو

سریال میکس صبحانه 20 عددی 560 گرم کلاسنو

223000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کافی میکس کلمبیا 20 عددی کلاسنو

کافی میکس کلمبیا 20 عددی کلاسنو

165000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کافی میکس 20 عددی نستله

کافی میکس 20 عددی نستله

100000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاپوچینو با شکر تورابیکا

کاپوچینو با شکر تورابیکا

206000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاپوچینو بدون شکر تورابیکا

کاپوچینو بدون شکر تورابیکا

206000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کافی میکس کیسه ای نسکافه

کافی میکس کیسه ای نسکافه

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاپوچینو اینترنشنال اورجینال 168 گرمی موکات

کاپوچینو اینترنشنال اورجینال 168 گرمی موکات

170000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کافی میکس 3 در 1، 24 عددی موکاته

کافی میکس 3 در 1، 24 عددی موکاته

230000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاپوچینو کلاسیک 100 گرمی لافستا

کاپوچینو کلاسیک 100 گرمی لافستا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاپوچینو پاکتی 100 گرمی لافستا فندق

کاپوچینو پاکتی 100 گرمی لافستا فندق

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاپوچینو پاکتی 100 گرمی لافستا وانیل

کاپوچینو پاکتی 100 گرمی لافستا وانیل

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاپوچینو کرمی 100 گرمی لافستا

کاپوچینو کرمی 100 گرمی لافستا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاپوچینو 100 گرمی لافستا

کاپوچینو 100 گرمی لافستا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاپوچینو فندق 10 عددی لافستا

کاپوچینو فندق 10 عددی لافستا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاپوچینو وانیل 10 عددی لافستا

کاپوچینو وانیل 10 عددی لافستا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاپوچینو کلاسیک 10 عددی لافستا

کاپوچینو کلاسیک 10 عددی لافستا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاپوچینو خامه کرم 10 عددی لافستا

کاپوچینو خامه کرم 10 عددی لافستا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاپوچینو شکلاتی 10 عددی لافستا

کاپوچینو شکلاتی 10 عددی لافستا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاپوچینوگلد 8 عددی کلاسیک 100 گرمی موکات

کاپوچینوگلد 8 عددی کلاسیک 100 گرمی موکات

115000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کاپوچینو گلد 8 عددی فندق 100 گرمی موکات

کاپوچینو گلد 8 عددی فندق 100 گرمی موکات

110000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  بعدی  آخرین