» ورزشی » میز های ورزشی
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
میز شطرنج استاندارد کد 400

میز شطرنج استاندارد کد 400

4500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز پینگ پنگ کد 204 فراز

میز پینگ پنگ کد 204 فراز

7000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز پینگ پنگ چهار چرخ کد 203 فراز

میز پینگ پنگ چهار چرخ کد 203 فراز

6400000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز پینگ پنگ چهار چرخ  ملامینه  کد 202 فراز

میز پینگ پنگ چهار چرخ ملامینه کد 202 فراز

6200000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز پینگ پنگ چهار چرخ پی وی سی  کد 201 فراز

میز پینگ پنگ چهار چرخ پی وی سی کد 201 فراز

12000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه میز زیر سینه کد300  تندر اسپرت

دستگاه میز زیر سینه کد300 تندر اسپرت

12000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز پینگ پنگ چهار چرخ کشویی نئوپان  کد 200 فراز

میز پینگ پنگ چهار چرخ کشویی نئوپان کد 200 فراز

5600000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب اصول و مبانی مدیریت در سازمان‌های ورزشی

کتاب اصول و مبانی مدیریت در سازمان‌های ورزشی

149000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب مدیریت اجرای مسابقات ورزشی

کتاب مدیریت اجرای مسابقات ورزشی

199000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب زبان تخصصی مدیریت ورزشی

کتاب زبان تخصصی مدیریت ورزشی

95000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب Oxford Dictionary Of Sports Science & Medicine

کتاب Oxford Dictionary Of Sports Science & Medicine

150000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب متون تخصصی تربیت بدنی انگلیسی ـ فارسی

کتاب متون تخصصی تربیت بدنی انگلیسی ـ فارسی

200000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب قلب و عروق تنفس و فعالیت ورزشی

کتاب قلب و عروق تنفس و فعالیت ورزشی

399000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب فعالیت بدنی و بیماری‌های قلب و عروق

کتاب فعالیت بدنی و بیماری‌های قلب و عروق

250000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب فیزیک در ورزش

کتاب فیزیک در ورزش

150000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب زن، ورزش و تندرستی

کتاب زن، ورزش و تندرستی

85000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب روش‌های تحقیق تک موردی در روانشناسی ورزش و تمرین

کتاب روش‌های تحقیق تک موردی در روانشناسی ورزش و تمرین

250000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب روانشناسی ورزشی

کتاب روانشناسی ورزشی

129000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب راهنمای عملی روانشناسی ورزشی

کتاب راهنمای عملی روانشناسی ورزشی

99000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب پویایی گروهی در روانشناسی ورزش و تمرین

کتاب پویایی گروهی در روانشناسی ورزش و تمرین

350000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب تغذیه برای ورزشکاران

کتاب تغذیه برای ورزشکاران

190000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب راهبردهای تغذیه‌ای

کتاب راهبردهای تغذیه‌ای

249000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب ورزش در جامعه

کتاب ورزش در جامعه

500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب مبانی جامعه‌شناسی در ورزش

کتاب مبانی جامعه‌شناسی در ورزش

350000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب بهداشت و ورزش

کتاب بهداشت و ورزش

120000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب ایمنی و خطر در تربیت‌بدنی کودکان دبستانی

کتاب ایمنی و خطر در تربیت‌بدنی کودکان دبستانی

145000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب اوقات فراغت

کتاب اوقات فراغت

250000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی

کتاب اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی

250000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب آمار توصیفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

کتاب آمار توصیفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

170000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب آمار برای مطالعات ورزش و تمرین

کتاب آمار برای مطالعات ورزش و تمرین

399000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب اصول و مبانی تربیت‌بدنی و ورزش

کتاب اصول و مبانی تربیت‌بدنی و ورزش

249000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب اصول و مبانی بیمه در ورزش

کتاب اصول و مبانی بیمه در ورزش

149000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب آسیب شناسی

کتاب آسیب شناسی

175000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب استعدادیابی ورزشی

کتاب استعدادیابی ورزشی

49000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب آمادگی آزمون دکترا

کتاب آمادگی آزمون دکترا

99000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب آمادگی آزمون دکترا فیزیولوژی ورزش

کتاب آمادگی آزمون دکترا فیزیولوژی ورزش

345000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب آمادگی آزمون دکترا مدیریت ورزشی

کتاب آمادگی آزمون دکترا مدیریت ورزشی

299000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب ورزش مادر و کودک

کتاب ورزش مادر و کودک

99000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب ورزش درمانی

کتاب ورزش درمانی

249000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب ورزش و معلولین

کتاب ورزش و معلولین

149000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب مدیریت ریسک در فعالیت‌های ورزشی

کتاب مدیریت ریسک در فعالیت‌های ورزشی

159000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب مبانی اجتماعی  فرهنگی ورزش

کتاب مبانی اجتماعی فرهنگی ورزش

99000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب کودک باهوش، بازی و ورزش

کتاب کودک باهوش، بازی و ورزش

145000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب کنترل وزن

کتاب کنترل وزن

95000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب کف پای صاف

کتاب کف پای صاف

95000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب قوانین و مقررات رشته‌های ورزشی

کتاب قوانین و مقررات رشته‌های ورزشی

195000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب شناسایی و پرورش استعدادها در ورزش

کتاب شناسایی و پرورش استعدادها در ورزش

99000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب زیست شناسی در تربیت بدنی

کتاب زیست شناسی در تربیت بدنی

95000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب دانشنامه ورزش و تمرین

کتاب دانشنامه ورزش و تمرین

250000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب ماساژ عمیق بافت‌ها

کتاب ماساژ عمیق بافت‌ها

175000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب ماساژ 5 دقیقه در روز

کتاب ماساژ 5 دقیقه در روز

65000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب تمرین با کش

کتاب تمرین با کش

120000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب تکنیک های نواربندی

کتاب تکنیک های نواربندی

200000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب تغذیه و رهنمودهای تندرستی

کتاب تغذیه و رهنمودهای تندرستی

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب پیاده‌روی راه‌پیمایی

کتاب پیاده‌روی راه‌پیمایی

249000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب بهداشت و ورزش

کتاب بهداشت و ورزش

165000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب اوقات فراغت

کتاب اوقات فراغت

125000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب اوقات فراغت

کتاب اوقات فراغت

300000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته تربیت بدنی

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته تربیت بدنی

150000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کتاب اصول ورزش در بیماران سرطانی

کتاب اصول ورزش در بیماران سرطانی

99000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  4  5  6  7  8  بعدی  آخرین